Wie zijn de nieuwe wethouders van Haaksbergen?

De laatste punten en komma’s in het coalitieakkoord moeten nog op de juiste plek komen, maar CDA, VVD en PvdA presenteerden toch alvast de die kandidaat-wethouders. Maar wie zijn deze wethouders?

Jan-Herman Scholten
Jan-Herman Scholten (Haaksbergen) is al langer bekend in de Haaksbergse politiek. In maart 2010 nam hij namens het CDA zitting in de raad, hij stond toen tweede op de kieslijst en ontving 341 stemmen. Begin 2012 werd hij als wethouder aangesteld ter vervanging van Patrick ten Voorde, die in december 2011 opstapte als wethouder. Scholten kreeg de portefeuilles Sport, Cultuur en Welzijn.
Bij de verkiezingen in maart 2014 was Scholten de lijsttrekker van het CDA Haaksbergen. Dat jaar behaalde hij 1.422 stemmen.
Sinds april 2015 was Scholten wethouder in Twenterand met als portefeuille Financiën, Ruimtelijke ordening en Wonen en Volkshuisvesting. Zijn aanstelling volgde op het vertrek van Johan Oordt. Scholten bleef tijdens zijn wethouderschap in Twenterand in Haaksbergen wonen, wat in Twenterand niet bij iedereen in goede aarde viel.
Al tijdens de kandidaatstelling voor de kieslijst van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 liet Scholten weten graag opnieuw in Haaksbergen wethouder te willen worden. Scholten zal zich in Haaksbergen buigen over Ruimte en Mobiliteit.

Louis Koopman
Louis Koopman (Borculo) is al jaren bekend in de politiek en heeft in de vorige eeuw namens de VVD zitting gehad in de gemeenteraad van Denekamp (gemeente Dinkelland). In januari 2014 maakte Koopman bekend kandidaat-wethouder voor de VVD in Oldenzaal te zijn. Koopman zou vanwege zijn grote verwevenheid met Oldenzaal een toegevoegde waarde zijn op economisch en toeristisch gebied. Ondanks dat hij midden in de Oldenzaalse samenleving stond, werd de VVD uiteindelijk geen coalitiepartij en Koopman dus geen wethouder. Koopman sprak toen al ‘Het wethouderschap zou een mooie aanvulling zijn op alles wat ik tot nu toe gedaan heb op bestuurlijk vlak.’ Inmiddels is de VVD wel coalitiekandidaat in Oldenzaal, maar dan zonder Koopman.
Naast zijn werkzaamheden op politiek vlak is Koopman bijna 35 jaar directeur en mede-eigenaar van het familiebedrijf Koopman Mode in Tilligte geweest. Na acht jaar werkzaam te zijn geweest bij de Kamer van Koophandel besloot Koopman als consultant verder te gaan. In 2015 was hij een maand lang manager van DinkellandWerkt, een bedrijf dat mensen begeleidde met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na een maand werd dit echter teruggedraaid omdat Koopman als bestuursvoorzitter onderdeel was van het bestuur dat de eerdere manager op non-actief gezet had. De leden en het bestuur van de organisatie vonden het onaanvaardbaar dat Koopman betrokken was bij het op non-actief stellen van de eerdere manager en vervolgens zeggenschap had over zijn eigen aanstelling.
In Haaksbergen zal Koopman zich inzetten voor de portefeuilles Economie, Arbeidsmarkt en Innovatie.

Arja ten Thije
Ook Arja ten Thije (Enschede) is al jaren bekend in de politiek. In 1998 werd zij raadslid in Enschede voor de PvdA en ook de laatste raadsperiode is zij in Enschede raadslid geweest. Vanuit die periode kent zij dan ook burgemeester Gerrit Jan Kok, die ook in Enschede politiek actief was als raadslid en wethouder. In de gemeente Hengelo heeft zij verschillende functies uitgeoefend. Zo is zij beleidsadviseur Bestuur en Management geweest en heeft zij geholpen om het Centrum voor Jeugd en Gezin te ontwikkelen. Ruim tien jaar lang is zij lid van de Raad van Toezicht van Aveleijn geweest, dat zorg, behandeling en advies geeft aan mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Ten Thije is sinds een aantal jaar Beleidsadviseur Participatiewet en Arbeidsmarkt bij Noaberkracht in Dinkelland en Tubbergen, van waaruit zij ook met Louis Koopman samenwerkte binnen DinkellandWerkt. In Haaksbergen zal Ten Thije zich bezig houden met de portefeuilles Samenleving en Duurzaamheid.

Wethouders moeten in de plaats waar zij wethouder zijn wonen. Zowel Koopman als Ten Thije voldoen daar niet aan. Niet bekend is of zij de intentie hebben om te verhuizen om op die manier feeling te krijgen met Haaksbergen, of dat zij om toestemming vragen in hun huidige woonplaats te blijven wonen. Voor de PvdA is dit de tweede opeenvolgende wethouder die niet uit Haaksbergen komt (huidig wethouder Ellen Prent komt uit Hengelo en mocht daar blijven wonen), maar ook voor de VVD is het opnieuw iemand van buiten Haaksbergen. Eerder waren ook voormalig wethouder Jan Martin van Rees (Boekelo) en Erdo Smit (Enschede) ingevlogen door de VVD.

Op de aankondiging van de kandidaat-wethouders werd op social media vooral negatief gereageerd. Veel Haaksbergenaren zijn van mening dat een coalitie tussen CDA, VVD en PvdA geen recht doet aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij Dé Actieve Partij vier zetels binnen sleepte en daarmee de tweede partij werd. Ook wordt teruggekeken naar de periode waarin CDA en VVD samen in de coalitie zaten en Haaksbergen uiteindelijk onder verscherpt toezicht van de provincie kwam te staan. ‘Op weg naar de afgrond’, ‘Politieke spelletjes’, ‘Vriendjespolitiek’ en ‘het faillissement van Haaksbergen worden genoemd als reacties op de bekendmaking.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!