Verhuizing bibliotheek onder voorwaarde verkoop huidig pand

verhuizingHaaksbergen – Het college van B&W en de Stichting Kulturhus zien de bibliotheek graag eind volgend jaar verhuizen naar de Blankenburgerstraat. Voorwaarde is wel dat het huidige pand van de bibliotheek aan de Bouwmeester wordt verkocht. Er worden al gesprekken gevoerd met een mogelijke koper voor het pand.

De bibliotheek wil graag verhuizen naar het pand van voormalige basisschool Ons Dorp. Op die manier zijn beide onderdelen van de Stichting Kulturhus op één locatie ondergebracht. Alleen op die manier is het mogelijk om met de beschikbare financiële middelen beide voorzieningen voor Haaksbergen te behouden. In de opgestelde toekomstvisie met een financieel meerjarenperspectief is zichtbaar dat het Kulturhus vanaf 2018 een sluitende exploitatie kan realiseren, maar enkel als de bibliotheek gaat verhuizen. Als de bibliotheek samen gaat met het theater kan er namelijk bezuinigd worden op personeel en huisvesting. De stichting kan dan toe met minder gemeentesubsidie.

Het Kulturhus krijgt vanaf 2018 nog maar 487.000 euro subsidie per jaar. Het college stelt de gemeenteraad voor om de stichting een nieuwe lening te verstrekken van 1.070.000 euro om de aankoop van het pand aan de Blankenburgerstraat mogelijk te maken. Voor dat bedrag kan ook de noodzakelijke renovatie en verbouwing van het pand betaald worden. Het hele plan valt of staat met de verkoop van het huidige bibliotheekpand. Bij verkoop kan de stichting de bestaande lening op de huidige bibliotheek afbetalen en een nieuwe lening aangaan.

Tussen de bibliotheek en het theater zal een nieuwe verbinding gemaakt worden, zodat de receptie zowel voor bezoekers van het theater als die van de bibliotheek gebruikt kan worden. De stichting kan zich op die manier ook vanaf één locatie profileren en het betekent een impuls voor de omgeving en de uitstraling van het gebouw.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!