Vergunningen voor evenementen: hoe zit het nu precies?

Het aanvragen en verkrijgen van vergunningen is aan regels gebonden. Maar hoe zit het nu precies in de gemeente Haaksbergen? Sinds september 2014 wordt in heel Nederland anders gekeken naar vergunningen voor evenementen. Een en ander heeft te maken met het ongeval met de monstertruck dat toen in Haaksbergen plaatsvond. Overal werden de regels aangepast en leek het moeilijker te worden om een vergunning aan te vragen en te krijgen. Maar is dat ook echt zo?

De aanvraag

Bij het aanvragen van een vergunning moet op heel veel vragen antwoord gegeven worden. Wordt een straat afgesloten? Hoeveel mensen worden er verwacht? Staat er een band of wordt op een andere manier muziek ten gehore gebracht? Wordt er alcohol geschonken, is er EHBO nodig? Worden er verkeersregelaars ingezet? Een vergunningsaanvraag is niet altijd nodig, maar wel als er bijvoorbeeld verkeersmaatregelen getroffen moeten worden of er alcohol geschonken wordt buiten een horecabedrijf. De precieze eisen zijn terug te vinden op de website van de gemeente. Is je evenement niet zo groot, dan is een melding wellicht voldoende.

Melding

Als je evenement aan bepaalde eisen voldoet, kan het zelfs zijn dat het niet valt onder de grote evenementen en is het mogelijk dat een melding doen van het evenement voldoende is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen belemmeringen zijn voor hulpdiensten omdat het evenement plaatsvindt op eigen terrein. Komen er maar weinig mensen en worden er geen grote tenten geplaatst, dan kun je misschien ook met een melding af. De precieze eisen zijn terug te vinden op de website van de gemeente. Het grote voordeel van een melding ten opzichte van een vergunning aanvragen: een melding is gratis.

Soort evenement

In de jaren voor het monstertruckongeluk was het heel normaal om nog op het laatste moment ‘even’ een vergunning te regelen. De vergunning voor het evenement AutoMotorSportief, waar de stunt met de monstertruck onder viel, werd tien dagen voor de start van het evenement aangevraagd en vier dagen voor het evenement afgegeven. Nu is het tegenwoordig zo dat evenementen ruim van tevoren aangevraagd moeten worden. Hoe ver van te voren heeft met name te maken met de classificatie van het evenement. 
Als het gaat om een A-evenement, een regulier evenement zonder risico’s, waarbij niet of nauwelijks inzet van hulpdiensten nodig is, is een termijn van tien weken voor de start van het evenement voldoende. Voor een B-evenement, waarbij er mogelijk risico’s zijn, moet rekening gehouden worden met veertien weken en voor een C-evenement, wat ook wel een risico-evenement genoemd wordt, moet de vergunning achttien weken van tevoren aangevraagd worden. Als het de aanvrager niet duidelijk is in welke klasse het evenement valt, moet een minimale termijn van achttien weken aangehouden worden. De termijnen zijn gebaseerd op de tijd die nodig is om te overleggen met de verschillende betrokken partijen, maar ook de wettelijke bezwaartermijn van zes weken is meegenomen in de aanvraagtermijn, zo geeft de website van de gemeente Haaksbergen aan.

Betrokken partijen

Bij het organiseren van een groot evenement zijn verschillende partijen betrokken. In dat geval gaat het, naast natuurlijk de organisatie van het evenement, om de volgende partijen: Veiligheidsregio Twente, Brandweer Twente, GHOR en GGD Twente, politie en de gemeente. Als organisatie heb je vooral contact met de gemeente, tenzij je zelf besluit om informatie in te winnen bij één van de andere partijen. De gemeente zal in veel gevallen ook bij deze partijen informatie inwinnen om tot het besluit te komen een vergunning af te geven. 

Op tijd?

En wat als je dan toch iets te laat bent met het aanvragen van een vergunning? Zit je dan met een probleem zoals het Pinksterfestival in Boekelo onlangs? Gemeenten mogen zelf de regels bepalen waarop vergunningen afgegeven worden. Veel van de gemeenten houden dezelfde regels aan, maar soms wordt ervan afgeweken. In Enschede wordt de deadline voor het aanvragen van evenementen heel strikt gehandhaafd. Zij vroegen de vergunning vier dagen na het verstrijken van de termijn aan. De organisatie hoopte op coulance vanuit de gemeente, maar dat was niet mogelijk. In Haaksbergen is er meer mogelijk. Woordvoerder Arjen Maat van de gemeente Haaksbergen laat weten dat waar het mogelijk is de gemeente graag tegemoet komt aan de wensen van de organisator: ‘We vinden namelijk ook dat het mooi is dat er veel wordt georganiseerd in Haaksbergen. Waar het kán denken we mee met de organisator, ook als de vergunning net iets te laat is ingediend. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee wij aanvragen beoordelen. Veiligheid staat boven alles. Als onze zorgvuldigheid op dat punt in het gedrang komt door de te late aanvraag, dan wordt de vergunning niet verleend.’

Vergunningen

Als alles rond is, zal de gemeente de organisatie laten weten dat de vergunning afgegeven is. Dan wordt ook door de gemeente in het GemeenteNieuws gepubliceerd dat de vergunning afgegeven is. Een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen is ook te vinden op de website van de gemeente. In principe zou dat, volgens de informatie op de website van de gemeente Haaksbergen, meer dan zes weken voor de start van het evenement moeten zijn. In de praktijk is dat alsnog vaak pas op het laatste moment. Vooraf bezwaar maken tegen een afgegeven vergunning is daarom nauwelijks mogelijk.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

Correctie melden