Veel vragen, weinig antwoorden over monstertruckdrama in Haaksbergen

De informatieve raadbijeenkomst over het monstertruckdrama van woensdagavond leverde veel vragen op. De antwoorden bleven echter summier. Veel vragen van de politieke partijen werden echter niet beantwoord.

Burgemeester Hans Gerritsen reageerde woensdagavond voor het eerst sinds twee weken in de openbaarheid. Hoewel de verwachting was dat Gerritsen veel vragen zou beantwoorden, bleven de antwoorden summier. Hoewel meerdere partijen kritisch waren over de de beantwoording van de vragen, kreeg de burgemeester ook veel steunbetuigingen van de raad.

Ondanks dat er in de raad sprake is van zes verschillende fracties, gingen de vragen  grotendeels over dezelfde onderwerpen. Als een rode draad door de bijeenkomst liepen de vragen over de verleende vergunning: hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan en is het wel op de juiste manier gegaan. Van vragen over welke categorieën evenementen er bestaan tot vragen over of het eigenlijk wel mogelijk is om op zo’n korte termijn voor een evenement nog een vergunning af te geven.

Naast vragen over de verleende vergunning waren er ook vragen over de nazorg voor betrokkenen. Hoe zit het bijvoorbeeld met alle kinderen die betrokken zijn. Worden deze kinderen op een speciale manier opgevangen? Is het alleen mogelijk jezelf op te geven voor nazorg of kan je ook een ander opgeven? Komt er een noodvoorziening komen voor betrokkenen die door het wachten op de onderzoeksresultaten in geldnood komen?

Hoe zit het nou precies met de rol van de ambtenaar die de vergunning afgaf en de rol van de burgemeester? Was de burgemeester nou wel of niet op de hoogte van de komst van de monstertruck en als hij niet op de hoogte was, had hij dat dan niet moeten zijn? Zijn er afspraken over wanneer de burgemeester op de hoogte moet zijn van evenementen? En hoe zit het nou precies met de hulp die aangeboden zou zijn van de provincie en het rijk, maar die geweigerd zou zijn?

Een greep uit de gestelde vragen en het antwoord van de gemeente

Welke categorieën evenementen bestaan er?
Gemeente: “In Haaksbergen kennen we drie classificaties van evenementen. Het zwaarste evenement, een C-evenement, houdt in dat er overlegd wordt met de veiligheidsregio. Bij een B-evenement worden enkel de lokale hulpverleners gevraagd om informatie en bij een A-evenement wordt er geen informatie of advies ingewonnen bij de burgemeester of derden.”

Kan er zo kort voor een evenement nog wel een vergunning afgegeven worden?
Gemeente: “Ja, het late indienen van de aanvraag is geen reden om geen vergunning af te geven.”

Zijn er afspraken wanneer de burgemeester in de gemeente aanwezig moet zijn tijdens evenementen in de regionale evenementenkalender? Hoe is de overdracht naar de loco-burgemeester gewaarborgd?
Gemeente: “Er zijn geen harde afspraken over aanwezigheid. Wel met betrekking tot de rolverdeling tussen burgemeester en logo’s. Aan-/afwezigheid van de burgemeester is bekend.”

Welke opvang/hulp (in de breedste zin van het woord) is er op dit moment geregeld? Welke hulp dient er nog geregeld te worden? Hoe gaan we deze slachtofferhulp monitoren?
Gemeente:  “Voor de nazorg is externe kennis ingeschakeld. Over het stappenplan van de nazorg (onderdeel van het plan aanpak nafase) is de gemeenteraad inmiddels schriftelijk geïnformeerd.”

Is het alleen mogelijk jezelf op te geven voor nazorg, of kan je ook een ander opgeven voor nazorg?
Gemeente: “Het is ook mogelijk een ander op te geven voor nazorg.”

Komt er een noodvoorziening voor betrokkenen die door het wachten op de onderzoeksresultaten in geldnood komen?
Gemeente: “Dit wordt onderzocht. De burgemeester heeft aangegeven hier binnen een week op terug te komen.”

Een overzicht van alle artikelen inzake het ongeval met de monstertruck is hier te vinden. Een tijdlijn met daarin alle informatie in het kort op een rijtje is hier te vinden.