Toekomst voor Haaksbergen positief dankzij stevige financiële basis

Het nieuwe college van Haaksbergen kan aan de slag terwijl er een stevige financiële basis ligt. Dat blijkt uit de Kadernota 2019 en de Eerste bestuursrapportage 2018. In de stukken zijn de consequenties van het gemeentelijk financieel beleid van de afgelopen jaren in kaart gebracht, ook voor de toekomst.

De wensen van de gemeenteraad zijn meegenomen in de stukken die nu voorliggen en er is ook nog financiële ruimte ingebouwd als buffer voor tegenvallers of nieuwe ontwikkelingen. Met de Kadernota 2019 zijn de eerste stappen gemaakt voor de begroting voor 2019. Een van de zaken die aangepakt gaat worden is de belastingverlaging voor de inwoners van Haaksbergen. Omdat de inwoners meer moesten betalen toen het nodig was, is het niet meer dan logisch dat ze ook minder hoeven te betalen nu de financiële positie van de gemeente verbeterd is. Door de verlaging met 2 % komt de hoogte van de OZB-belasting weer binnen de normen.

Ook wordt veel aandacht besteed aan het aanpakken van Haaksbergen. Het Actieplan Centrum kan op een flinke smak geld rekenen, zodat in overleg met ondernemers, bewoners, gemeente en Stichting Haaksbergen Promotie het centrum verbeterd kan worden. Bij de toegangswegen zijn de ‘sterren’ weer opgevuld met bloemen en daar is ook voor de komende jaren in het budget rekening mee gehouden, zodat Haaksbergen weer een frisse uitstraling krijgt.

De hulp en de ondersteuning die vanuit de Noaberpoort voor mensen geregeld wordt moet blijven. Er blijft dan ook de komende jaren voldoende geld beschikbaar voor de uitvoering van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook word extra ingezet op nieuwe initiatieven om mensen uit de bijstand weer aan het werk te helpen. Er wordt speciaal gekeken naar mensen van 50 jaar en ouder en jongeren met een arbeidsbeperking.

De gemeenteraad vergadert op woensdag 13 juni vanaf 15.00 uur over de Kadernota en de Eerste bestuursrapportage. Belangstellenden zijn van harte welkom. De volledige Eerste bestuursrapportage 2018 en Kadernota 2019 is hier te vinden.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

ADVERTENTIE[the_ad_group id=”474″]