Toch overlast rups in Haaksbergen

Ondanks de voorzorgsmaatregelen die de gemeente Haaksbergen heeft genomen tegen de eikenprocessierups, komen dagelijks meldingen binnen van overlast door de rups. Volgens het meldingensysteem van de gemeente zijn er op dit moment nog 95 openstaande meldingen. Afgehandelde meldingen zijn niet terug te vinden in het systeem.

Overlast

De gemeente Haaksbergen zet al vroeg in het seizoen in op bestrijding van de rupsen, door middel van een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dan toch meldingen binnen komen, wordt per melding bekeken hoe deze op te lossen is. In veel van de gevallen zullen nesten binnen de bebouwde kom weggezogen worden door de bestrijder. Inmiddels is er een wachtlijst bij de bedrijven die de rupsen weghalen. Dit zorgt ervoor dat nesten langer blijven zitten en dat er dus langer overlast is van die nesten. Prioriteit ligt bij meldingen op speelplaatsen, bij scholen en langs fiets- en wandelpaden. In het buitengebied wordt enkel weggezogen als het een drukke fiets- of wandelroute betreft. Op andere plaatsen worden de bomen met een soort lijmspray bespoten, zodat de brandharen zich niet verder kunnen verspreiden. In sommige gevallen kan de gemeente niets doen omdat de weg in beheer is bij Rijkswaterstaat. De meldingen moet dan ook bij Rijkswaterstaat gedaan worden.

Contact vermijden

Contact met de brandharen van de rupsen kan leiden tot huidirritaties en allergische reacties. Het is daarom zaak om elk contact met de rupsen te vermijden. Wrijven en krabben aan de aangedane plekken is onverstandig, de huid of ogen kunnen beter goed afgespoeld worden met water. De meeste klachten houden twee weken aan, maar bij ernstige klachten is het verstandig een arts raad te plegen. Meer informatie is te vinden bij de GGD Milieu- en Gezondsheidslijn. Deze is te bereiken via (0900) 277 77 77.

Melden

Het melden van bomen waar nesten in zitten kan bij de gemeente via telefoonnummer (053) 57 34 567, of via het meldingenformulier. Voor bomen langs de oude N18, bijvoorbeeld aan de Enschedesestraat, Koningin Wilhelminastraat of de Eibergsestraat kan contact opgenomen worden met Rijkswaterstaat, via telefoonnummer (088) 797 36 36.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

Correctie melden