Toch geen extra raadsvergadering AVH nodig; gesprekken weer gestart

extra

Foto: Beeldscherp Media

De fractievoorzitters van de politieke partijen in Haaksbergen hebben besloten om toch geen extra raadsvergadering te houden om te praten over de problemen tussen de gemeente en AVH. De kwestie zal behandeld worden in de eerstvolgende commissie Samenleving op 10 april 2018.

Tijdens de laatste raadsvergadering besloten de partijen om die extra vergadering in te gelasten nadat de toenmalige voorzitter Marc Eijsink insprak. Op de publieke tribune waren tientallen leden van AVH verzameld. Door het inspreken probeerde Eijsink duidelijk te maken dat er vanuit de gemeente uit maar één resultaat mogelijk was: AVH moet het begrote bedrag betalen. Op vragen vanuit de vereniging zou stelselmatig geen antwoord gegeven worden en met de huurverhoging van de gemeente zou de vereniging uiteindelijk het veld moeten ruimen omdat het voor de vereniging niet te betalen was. Eijsink riep de gemeenteraad op om het voorstel van de AVH te steunen, eventueel met een motie.

Dé Actieve Partij kwam vervolgens als enige partij met een motie om zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 15 maart het benodigde geld voor de renovatie van de atletiekbaan beschikbaar te stellen, zodat niet nog meer tijd verloren werd en de renovatie alvast gestart kon worden. De andere partijen steunden deze motie niet. Dat was deels omdat het geld al beschikbaar gesteld was door de gemeente en het probleem zat in de dekking van het bedrag, maar ook omdat de motie niet praktisch zou zijn met het oog op de extra raadsvergadering. Die extra raadsvergadering is nu van tafel omdat de gesprekken tussen AVH en de gemeente weer opgestart zijn, het eerste gesprek zal donderdag 15 maart plaatsvinden.

De renovatie van de atletiekbaan aan de Scholtenhagenweg stond gepland voor de zomer van 2018, maar de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Het is maar de vraag of de werkzaamheden nu nog op tijd uitgevoerd kunnen worden. Na juni 2018 mag de baan niet meer gebruikt worden door AVH omdat deze dan afgekeurd is. De renovatie zal pas gestart worden als het nieuwe huurcontract duidelijk is.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

ADVERTENTIE[the_ad_group id=”474″]