Tientallen AVH-leden bij raadsvergadering; raad verzoekt om extra vergadering

AVH

Foto: Beeldscherp Media

Terwijl op de publieke tribune tientallen atleten van Atletiek Vereniging Haaksbergen (AVH) aanwezig waren, kozen de politieke partijen voor de mogelijkheid een extra raadsvergadering in te gelasten om de kwestie rondom de renovatie van de atletiekbaan te bespreken.

Voorzitter Marc Eijsink van AVH sprak tijdens de vergadering in. Hij benadrukte dat de vereniging zich ernstige zorgen maakt over het voortbestaan van de vereniging en het behoud van de atletiekbaan in Haaksbergen, ondanks de toezeggingen door het college. Ook de initiatieven zoals race-running voor minder valide sporters en grote evenementen zoals de Engelse Mijlenloop staan op de tocht. De baan moet op zeer korte termijn gerenoveerd worden, omdat er anders simpelweg niet meer getraind kan worden, maar ook geen wedstrijden meer gehouden kunnen worden.

Eén resultaat
Volgens AVH is er slechts sprake van één resultaat als het gaat om de gesprekken met de gemeente. Het bedrag zoals opgenomen is in de meerjarenbegroting moet door AVH opgehoest worden. Volgens berekeningen van AVH betekent dat een contributieverhoging van zo’n veertig euro per jaar per lid, waardoor er mogelijk leden afhaken en de vereniging alsnog de huurverhoging niet kan betalen omdat er niet voldoende inkomsten zijn. Vragen die gesteld worden door AVH over huurberekeningen en waarom sommige berekeningen op die manier worden gedaan, worden volgens de vereniging regelmatig niet beantwoord.

Voorstel AVH
AVH stelt een huurverhoging voor van maximaal 44%. Het is een verhoging die de vereniging wil betalen en mogelijk ook kan betalen. De vereniging verzocht de gemeenteraad om het voorstel van de vereniging te steunen, eventueel met een motie. Daarnaast werd de raad opgeroepen om het college op te dragen het voorstel van AVH over te nemen en te verwerken in de begroting van 2019 en de meerjarenbegroting. Ook is het volgens AVH van belang dat de renovatie snel plaats vindt.

Extra vergadering
Na een schorsing bleek dat CDA, LH, D66, VVD, PvdA en GGH van mening waren dat er een extra debat moest komen over de kwestie. DAP sloot zich bij de overige partijen aan. Daarnaast kwam DAP met een motie om het college op te roepen zo snel mogelijk het benodigde geld beschikbaar te stellen dat nodig is voor de renovatie en ook zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 maart te beginnen met de renovatie van de atletiekbaan. De motie werd niet gesteund door de andere partijen, die de motie overbodig vonden omdat het geld al gereserveerd is voor de renovatie.

De geschiedenis
De atletiekbaan die nu gerenoveerd moet worden is in 1993 aangelegd. In 2008 was de baan volledig afgeschreven. De gesprekken tussen AVH en de gemeente begonnen in 2015, nadat AVH bij de gemeente aan de bel trok. Vanaf dat moment is om inzicht gevraagd in de kosten die gemaakt zijn voor de atletiekbaan. Dat inzicht kan niet door de gemeente worden gegeven omdat alle archiefstukken ouder dan zeven jaar vernietigd moeten worden. Op 17 oktober heeft wethouder Ellen Prent in een gesprek aangegeven de huur eenzijdig op te willen zeggen. De vragen en opmerkingen gemaakt door AVH zijn volgens AVH niet terug te vinden in het gespreksverslag, waardoor dit verslag nog steeds een concept-verslag is. In hetzelfde gesprek is duidelijk geworden dat de gemeente ervoor kiest om na de renovatie de baan in 10 jaar af te schrijven in plaats van de 15 jaar waarin de vorige baan is afgeschreven. Ook de reacties hierop zijn niet terug te vinden in de verslaglegging, geeft AVH aan.
Bij de behandeling van de begroting 2018 is ook aandacht geweest voor de renovatie van de atletiekbaan. Er is toen duidelijk gemaakt dat de raad betrokken zou worden bij de afspraken met AVH. De raad is echter niet betrokken bij het eenzijdig opzeggen van het huurcontract.
In februari stuurt AVH een brief aan de gemeenteraad en het college met daarin een voorstel over het verhogen van de huur. Het is de enige mogelijkheid die het bestuur van de vereniging ziet, nadat de leden zich in een ledenvergadering hebben laten horen. Volgens voorzitter Marc Eijsink zit er geen rek in het voorstel dat de vereniging nu gedaan heeft. Het college van B&W geeft aan de brief in maart met de vereniging te willen bespreken. Daarnaast ziet het college geen overeenkomsten met de huidige situatie in de juridische uitspraken die aangehaald worden door AVH inzake het eenzijdig opzeggen van de huurovereenkomst.

De toekomst
De gemeenteraad wil op zo’n kort mogelijke termijn een extra raadsvergadering om in debat te gaan over de renovatie van de atletiekbaan. De baan is na juni 2018 niet meer te gebruiken omdat deze afgekeurd is. Het is de vraag of de baan deze zomer gerenoveerd kan worden nu de aanloop zo lang duurt. Pas als het nieuwe huurcontract duidelijk is zal de renovatie definitief gegund worden.
Voor het extra debat dat de politieke partijen willen voeren moet een extra raadsvergadering ingepland worden. Dit zal gedaan worden tijdens een zitting van de agendacommissie. Volgens de agenda van de gemeente Haaksbergen is deze commissie nog niet gepland.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

ADVERTENTIE[the_ad_group id=”474″]