Stichting Leergeld Haaksbergen opgericht

De Haaksbergse afdeling van de Stichting Leergeld is opgericht. Tijdens de behandeling van een raadsvoorstel over kinderarmoede werd door het college van B&W uitgesproken dat er gekeken zou worden naar de mogelijkheden van het opzetten van deze stichting in Haaksbergen. De stichting is op 26 april formeel opgericht.

De Stichting Leergeld Haaksbergen staat los van de gemeente Haaksbergen, maar ontvangt wel inkomsten vanuit de gemeenten. Daarnaast zal de stichting door middel van giften, donaties en sponsoring eigen middelen gaan genereren om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Alle kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar moeten kunnen deelnemen aan activiteiten op school en daarbuiten. Door financiële redenen is dat echter niet voor alle kinderen mogelijk. De stichting zal dan gaan kijken in hoeverre het mogelijk is om ondersteuning te leveren.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Ineke Kors, Harry Naber, Marcel Diepenmaat, Vincent Heutinck en Wim Briggeman. Het bestuur is op dit moment volop bezig met het zoeken naar vrijwilligers voor het afleggen van de huisbezoeken en de coördinatie van de inzet van vrijwilligers. Het doel is om uiterlijk 1 januari 2019 volledig operationeel te zijn.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

ADVERTENTIE[the_ad_group id=”474″]