Regeling ‘Rood voor Rood’ onder vuur

Haaksbergen/Buurse – De regeling ‘Rood voor Rood’ zorgt voor veel ophef in de commissie Ruimte en Milieu woensdagavond. De meningen van de partijen over een te bouwen woning aan de Leemdijk lopen ver uiteen.

Het is wethouder Peter van Vlaanderen die het voorstel voor een wijziging van het bestemmingsplan moet verdedigen. “Persoonlijk sta ik er niet achter, maar het plan is tot stand gekomen tijdens het vorige college.” Anja Cats van Leefbaar Haaksbergen noemt de motivatie waarom er gesloopt wordt aan de Braamweg, maar gebouwd moet worden aan de Leemdijk ‘boterzacht’. Harry Belshof van D66 valt haar bij, zij het in iets andere bewoordingen: “flinterdun’. Ook Han Rietman (GGH) vraagt zich af of deze manier van werken wel ‘Rood voor Rood-waardig’ is. Wim Oltwater vraagt zich af of bebouwing aan de Leemdijk wel kan volgens de regels die gelden voor lintbebouwing.

De regeling ‘Rood voor Rood‘ is in december 2011 herzien en opnieuw vastgesteld door de toenmalige gemeenteraad. Door gebouwen in het buitengebied te slopen die de omgeving ontsieren kan er vervolgens nieuwbouw geplaatst worden die beter bij het landschap past. In dit specifieke geval is er op een kavel aan de Braamweg meer dan 1.000 vierkante meter aan gebouwen gesloopt en zou erop de Leemdijk een extra woning gebouwd moeten worden. De heer Jansen, die de woning wil bouwen, heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de diaconie van de Hervormde kerk Haaksbergen-Buurse, die de grond en gebouwen aan de Braamweg bezit. Aan de Braamweg zou het niet wenselijk zijn een nieuwe woning te bouwen.

Wim Briggeman van de VVD wil ervoor waken dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een manier om onder de regeling te vallen: “We moeten voorkomen dat iemand een mooi stukje grond ziet en vervolgens op zoek gaat naar een boer met oude schuren.” De VVD staat niet afwijzend tegenover het huidige voorstel: “Wij hebben op zich geen bezwaar tegen het bestemmen van deze kavel op grond van de argumenten die eronder liggen.” CDA-er Frans Winkelhuis ziet ook geen problemen met het voorstel dat er nu ligt. Hij vindt ‘Rood voor Rood’ maatwerk en zeker geen schatkist voor de mensen die de regeling gebruiken. Winkelhuis vindt het erg vreemd om het voorstel nu af te wijzen op wel of geen lintbebouwing.

Zowel VVD als CDA zijn van mening dat de wethouder eigenlijk het besluit in het college had moeten nemen, omdat Van Vlaanderen zou weten dat het voorstel niet aangenomen zou worden door de raad. Van Vlaanderen ziet het echter anders: “Dit is democratie.” Het plan lag er nog van het vorige college en wat toen is besloten, wordt nu uitgevoerd. “Het is aan de raad om de beslissingen te nemen.”