Raad van State doet tussenuitspraak over paardenfokkerij Oude Enschedeseweg

paardenfokkerij

Foto: Vastgoedjournaal

Den Haag – De Raad van State heeft Provincie Overijssel in een tussenuitspraak over de vergunning van een paardenfokkerij aan de Oude Enschedeseweg in Haaksbergen laten weten bepaalde zaken opnieuw aan te tonen.

Omdat de paardenfokkerij heel dicht bij Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen ligt, is een natuurbeschermingsvergunning nodig. Deze vergunning is eerder afgegeven door de Provincie Overijssel, maar nu moet de Provincie duidelijk maken dat de vergunning terecht is verstrekt en ook hoeveel paarden gehouden mogen worden door de fokker.

Bij het afgeven van de vergunning is in eerste instantie gekeken naar de hoeveelheid dieren in een eerdere milieuvergunning uit 1998 en is een melding uit 2011 over het hoofd gezien. In die melding werd gesproken over een kleiner aantal dieren en een veel lagere uitstoot van schadelijke gassen dan in de milieuvergunning uit 1998.

Provincie Overijssel krijgt zestien weken de tijd om na te gaan of de vergunning op de juiste gronden is verstrekt en of de melding uit 2011 ervoor zorgt dat er een hogere uitstoot van schadelijk gassen zou zijn. Mocht dat laatste het geval zijn, dan moet alsnog gekeken worden of dat binnen de normen valt vanwege het Natura 2000-gebied.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store, Google Play Store en de Windows Phone Store.