Provincie opnieuw tevreden over inzet gemeente Haaksbergen

inzet

Foto: Beeldscherp Media

Provincie Overijssel is tevreden over de inzet van de gemeente Haaksbergen. Op de vijf punten waarop de provincie controleert, scoort de gemeente in vier gevallen de maximale score. Alleen op het gebied financiën wordt niet de maximale score gehaald.

De provincie Overijssel maakt gebruik van een stoplichtmodel op vijf gebieden. Een groene score betekent dat de zaken op orde zijn, in het geval van een oranje score zijn er verbeterpunten en bij een rode score is er iets goed mis. De gebieden die bekeken worden zijn het eerder genoemde gebied financiën, maar ook omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, archiefbeheer en huisvesting statushouders. Net als in 2017 scoort Haaksbergen in totaliteit groen. In 2014 was de totale beoordeling nog rood.

Aanbevelingen
Op het gebied van de financiën krijgt de gemeente een aantal opmerkingen en aanbevelingen. Omdat er ‘oranje’ gescoord wordt, is er sprake van een gemiddelde intensiteit als het gaat om het toezicht. Dit houdt in dat de begroting geen goedkeuring vergt (bij ‘rood’ is dit wel het geval), maar dat bijvoorbeeld verdiepingsvragen gesteld worden rondom de meerjarige financiële problematiek, er vaker overlegd wordt tussen de provincie en de gemeente, maar bijvoorbeeld ook herstelmaatregelen en begrotingswijzigingen gemonitord worden.

College
Uit de raadsinformatiebrief die het college van B&W verstuurde blijkt dat het college concludeert dat de provincie tevreden is over de inzet van de gemeente Haaksbergen in de verschillende domeinen. ‘Met in gedachten de totaalbeelden van de afgelopen vier jaar, waarbij Haaksbergen tweee keer rood, één keer oranje en één keer groen scoorde geeft deze groene waardering, als tweede keer op rij, een consistent beeld. Het bevestigt de stelling dat de afgelopen jaren hard is gewerkt, veel is gedaan en verbeterd.’

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

ADVERTENTIE[the_ad_group id=”474″]