Provincie gaat verder in procedure vergunning Langezaal

procedureZwolle – Provincie Overijssel zal inderdaad zoals eerder aangekondigd door gedeputeerde Bert Boerman verder gaan met de vergunningsprocedure van afvalverwerker Langezaal. 

Dat besluit is deze week genomen. Al eerder bracht Boerman naar buiten dat de provincie geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ meer nodig heeft na een wetswijziging om een vergunning af te geven. Per 1 november zou de provincie dan zelf de vergunning af mogen geven. In de besluitenlijst van de vergadering wordt dit kort omschreven: “De provincie Overijssel kan verder met de vergunningprocedure van het bedrijf Langezaal in Haaksbergen. Vanwege een planologisch blokkade verkeerde het proces een tijdlang in een impasse. Deze blokkade is sinds 1 november door gewijzigde regelgeving niet meer aan de orde.”

Deze week heeft ook het college van B&W van Haaksbergen een besluit genomen over de planologische verruiming op het perceel Industriestraat 3-5. Op basis van de eerder openbaar gemaakte contra-expertise zal het college besluiten deze verruiming niet toe te staan. De al verkregen rechten en de gerechtvaardigde verwachtingen zullen worden gerespecteerd.

Het is mogelijk een zienswijze in te dienen op dit besluit. Daarnaast krijgt Langezaal van het college de mogelijkheid om enkele onduidelijkheden weg te nemen. Na de zienswijzetermijn zal dan een voorstel voor het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden worden.