Privacyverklaring

Hieronder lees je hoe wij bij Troel (en alle aanverwante onderdelen, waaronder Haaksbergen Actueel) met je persoonsgegevens omgaan. Uiteraard gaan wij zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk met deze gegevens om.

Over Troel

Troel
Sweelinckstraat 12
7482 TX Haaksbergen
Troel is ingeschreven bij de Kvk te Enschede onder nummer 61827290.
Onder Troel vallen onder andere Haaksbergen App, Haaksbergen Actueel, Omroep Haaksbergen en RTV Haaksbergen. Voor de leesbaarheid wordt echter alleen Troel in deze verklaring gebruikt, maar deze verklaring is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van Troel, ook als deze niet specifiek hier genoemd worden.
Bij vragen over privacy of om een verzoek in te dienen, kan gemaild worden met privacy@troel.nl.

Persoonsgegevens

Troel verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• handelsnaam;
• voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
• adres;
• KvK-nummer;
• e-mailadres;
• telefoonnummers (vast en/of mobiel);
• klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer;
• website;
• portretten (als je gebruik maakt van Gravatar bij het plaatsen van een reactie).
De persoonsgegevens die we verwerken hebben van jou gekregen of komen uit openbare registers of open bronnen (bijvoorbeeld het handelsregister van de KvK en social media).

Doeleinden

We verwerken de genoemde persoonsgegevens alleen wanneer we dat mogen volgens de wet. Als we dat doen, is dat vanwege de volgende redenen:

Reacties

Je hebt een reactie op onze website achtergelaten. We verwerken in dat geval je naam, je e-mailadres, je website en mogelijk je portretfoto (als je gebruik maakt van Gravatar).
Deze gegevens laten we bestaan zolang de betreffende website bestaat, tenzij het bericht waarop gereageerd is van de website verdwijnt, of je een verwijderingsverzoek indient.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, zeker wanneer er ook weer gereageerd is op de reactie, ongeacht wie gereageerd heeft.

Contact

Heb je contact gezocht met Troel, dan hebben we gegevens van jou ontvangen. Contact opnemen kan via telefoon, e-mail, een contactformulier op een website, een chatprogramma of social media. Deze gegevens verwerken we om met je te communiceren over datgeen waarom je met ons contact zocht.
Deze gegevens laten we bestaan voor maximaal vijf jaar, zodat we bijvoorbeeld kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waarover dat contact ging en hoe jij daarop reageerde.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te bewaren, zodat we beter kunnen helpen als er contact met ons opgenomen wordt.

Offertes

Als je een offerte bij ons opvraagt, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om de offerte te kunnen sturen.
Offertes worden acht jaar bewaard. Dit komt door de wettelijke regels die hiervoor bestaan.

Overeenkomst

Ga je een overeenkomst aan met Troel, dan kunnen gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren.
Deze gegevens verwerken en bewaren we dan gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturen

Voor het sturen van een factuur als je een overeenkomst bent aangegaan met Troel, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de facturatie. Het gaat dan in ieder geval om je naam, je e-mailadres of adresgegevens en alle overige gegevens die nodig zijn om een factuur te kunnen sturen. Op het moment dat een factuur betaald wordt, kunnen we te zien krijgen vanaf welke rekening dit overgemaakt wordt en wie de rekeninghouder is.
Facturen en betaalgegevens bewaren we acht jaar.

Gerechtvaardigd belang

In de meeste van bovenstaande zaken heeft Troel een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben dat belang afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Er zullen niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgeven van persoonsgegevens

Om te kunnen doen wat we moeten doen, delen we jouw gegevens met de volgende derden, onze verwerkers:
• hosting van onze website;
• Wordpress;
• boekhouder;
• mailservers;
• telefoondiensten;
• Betaaldiensten;
• bezorgdiensten.
We doen er alles aan om zoveel mogelijk persoonsgegevens binnen de EER te verwerken, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk en moeten we ook diensten van buiten de EER inzetten. Deze bedrijven zijn dan wel gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Wij hebben met al onze verwerkes een verwerkersovereenkomst gesloten.

Rechten

Uiteraard heeft iedereen rechten als het gaat om persoonsgegevens. Jij kunt door die rechten invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op via privacy@troel.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om in te zien wat we allemaal van je bewaren en verwerken en je kunt vragen deze te laten rectificeren of te laten verwijderen. Plaats hier een verzoek tot inzage van de gegevens gebruikt op de website van Haaksbergen Actueel.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken niet alle gegevens meer te verwerken. Dit kan onder andere zijn omdat de gegevens niet meer juist zijn, we de gegevens niet rechtmatig verwerkt hebben, we je gegevens niet meer nodig hebben of als je in afwachting bent van een beslissing op een bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking van deze gegevens.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw gegevens daar niet meer voor gebruiken.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben, van ons te ontvangen op een toegankelijke manier. Dit kan wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken voor het gebruiken of verwerken van jouw gegevens. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking hebben we diverse passende organisatorische en technische maatregelen genomen. Door deze maatregelen bieden we een passende bescherming voor de persoonsgegevens.

Cookies

Deze website werkt optimaal als gebruik gemaakt wordt van cookies. Een cookie is een bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door je eigen browser geplaatst wordt op jouw computer. De informatie die in de cookie opgeslagen wordt kan naar onze website teruggestuurd worden als je deze opnieuw bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden op onze website.

Social media

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om op allerlei manieren contact met ons op te kunnen nemen en onze informatie te delen op social media, maken we gebruik van een aantal social media buttons. Om precies te weten wat deze buttons doen is het verstandig de privacyverklaringen van deze socialmediakanalen door te lezen, zodat je weet hoe zij met privacy omgaan.
Wij maken gebruik van:
Facebook;
Instagram;
Linkedin;
Telegram;
Twitter;
YouTube.

Google Analytics

Omdat het voor ons van belang is om te weten hoe de website gebruikt wordt door de bezoekers, maken we gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er dan ook analytische cookies van Google geplaatst. De gegevens van deze cookies worden geanonimiseerd, zodat ze niet te herleiden zijn. De cookies worden vijftig maanden bewaard. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op de website van Google.

YouTube

We hebben de mogelijkheid om YouTube video’s op de website in te sluiten. Dit kunnen onze eigen video’s zijn, maar ook van anderen. YouTube (onderdeel van Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt of hoe ver je was met het kijken van een video. Deze cookies worden maximaal 24 maanden bewaard. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden op de website van YouTube.

Gravatar

Als je vaak reageert op websites, kan het zijin dat je een profiel hebt aangemaakt op Gravatar, zodat je je eigen afbeelding kan laten plaatsen bij een reactie. Meer informatie over het privacybeleid van Gravatar is te vinden op de website van ontwikkelaar Automattic.

Akismet

Alle reacties op deze website worden gecontroleerd door de plugin van Akismet, om ervoor te zorgen dat spamberichten niet zomaar geplaatst worden. Meer informatie over het privacybeleid van Akismet is te vinden op de website van Akismet.

Uitschakelen en verwijderen

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te weigeren of cookies achteraf te verwijderen. Dit kan via de instellingen van je browser. Via de helpfunctie van je browser is te vinden hoe dit precies in zijn werk gaat.

Externe websites

Op onze website staan links naar andere websites. Door gebruik te maken van deze links, kom je op externe websites uit. Deze websites kunnen gebruik maken van cookies. Meer informatie over die cookies is te vinden in de verklaringen op de betreffende websites.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijde aangepast worden. De nieuwste versie zal altijd op onze website gepubliceerd worden. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, dan worden deze wijzigingen ook direct met jou gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2018.