Portret: Jeffrey Rouwenhorst, kandidaat Provinciale Staten

Jeffrey RouwenhorstHaaksbergen – Pas een jaar zit de 22-jarige Jeffrey Rouwenhorst in de Haaksbergse gemeenteraad voor ‘Leefbaar Haaksbergen’, maar toch dingt hij bij de aankomende verkiezingen al mee voor de Provinciale Staten. Hij staat op de vierde plek van de partij ‘Lokaal Overijssel’, een partij die de lokale partijen in Overijssel vertegenwoordigt. Mocht hij in de Staten plaatsnemen, is hij de jongste: “Zover ik weet dan”, zegt hij bescheiden.
Dat de student bestuurskunde aan de Universiteit van Twente ooit voor de politiek heeft gekozen, komt niet uit de lucht vallen. De politiek bemoeit zich met allerhande zaken waar burgers direct mee te maken hebben. “Je vormt een stem voor de maatschappij”, aldus Rouwenhorst. Het jongste lid van de Haaksbergse gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren een stem krijgen: “Ik vind het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd worden.” Volgens hem zitten er weinig jongeren in de politiek en dat is een van de redenen dat hij een jaar geleden plaats nam in de Haaksbergse gemeenteraad.

Het is de eerste keer dat de lokale partijen deelnemen aan de Overijsselse Statenverkiezingen. De lokalen hebben de afgelopen (lokale) verkiezingen ruim dertig procent van de kiezers achter zich weten te krijgen. Die kans greep Rouwenhorst aan om zich ook kandidaat te stellen. De reden is volgens Rouwenhorst vrij simpel: “Haaksbergen moet ook in Zwolle een stem krijgen.” De jonge Haaksbergenaar hoopt ook dat de besluitvorming veranderd: “Niet meer alleen van bovenaf (red. van het rijk naar de provincie), maar met name vanuit de burgers naar de provincie.”

Hij geeft toe dat de provinciale politiek heel anders is samengesteld dan de lokale politiek. Ook zal volgens hem de dynamiek heel anders zijn: “We zijn onderdeel van Twente, in de provincie heb je met meerdere delen te maken. Kampen kun je niet vergelijken met Haaksbergen.” De lokale partijen hebben nu nog geen stem in de Provinciale Staten, maar in Haaksbergen is ‘Leefbaar Haaksbergen’ momenteel de grootste partij. “Hoe gaan we binnen komen en hoe profileren we ons daar?”, is de vraag die volgens Rouwenhorst na de verkiezingen beantwoord zal worden.

De kans is ‘50/50’ dat hij plaats zal nemen in de Provinciale Staten. Mocht hij plaats nemen in de Staten dan vertrekt hij niet uit Haaksbergen. “Onder voorbehoud dat ik niet tegen integriteitgrenzen aan loop”, voegt Rouwenhorst er aan toe. Hij loopt niet graag op de zaken vooruit, maar mocht het zover komen dan zal hij tegen die tijd een afweging maken. “Wanneer zaken mijn rol in de raad raken, zal ik mij van stemming onthouden”, benadrukt hij.

Lokaal Overijssel wil vooral actuele kwesties aangrijpen, die burgers ook aangaan. Bijvoorbeeld de infrastructuur in de provincie, neem de weg tussen Zwolle en Enschede. Ook wil de partij kwesties als de NAM, die afvalwater wil injecteren in de bodem, aanpakken. “Daar zijn we nogal op tegen omdat daar burgerrisico’s aan verbonden zijn”, legt Rouwenhorst uit. De Haaksbergse kandidaat gaat zich in het bijzonder inzetten voor de hoge werkeloosheidsratio van Twente: “Provinciale aanjaaggelden moeten hiervoor vrijgemaakt worden”. Volgens Rouwenhorst zou de kwestie met afvalverwerker Langezaal in Zwolle opgepakt moeten worden: “Zo kunnen we heel wat problemen uit de weg helpen”, zegt hij.

Volgens de jonge kandidaat van de verkiezingen is het financiële plaatje van de provincie Overijssel het belangrijkste: “Het spaargeld van de provincie zou besteed moeten worden aan burgers.” Volgens Rouwenhorst gebeuren er te veel andere dingen mee, bijvoorbeeld onnodig veel reserves. “De provincie moet geen schatkistbankier zijn ten koste van burgers”, zegt hij er achteraan. Gemeentes worden gekort op budgeten en krijgen er ontzettend veel taken bij, daar waar provincies bulken van het geld, vindt Rouwenhorst: “Dit staat niet in verhouding met elkaar.”

De Haaksbergenaar is de komende weken volop te zien in de provincie om campagne te voeren, maar ook daarna wil hij zich graag blijven laten zien aan de burgers. “Ik wil graag tussen de burgers staan, want dat is het belangrijkste’, vertelt hij. “Mensen zien politici wél in campagne tijd, maar we moeten eigenlijk zorgen dat we vier jaar lang tussen de mensen blijven staan.” Hij gaat de komende weken nog veel flyeren, aan debatten deelnemen en een gastles geven op het ROC van Twente. “Ik wil met zoveel mogelijk mensen in gesprek blijven om mensen te overtuigen.”

Rouwenhorst is terug te vinden op de vierde plaats van de partij Lokaal Overijssel, lijst 11. De verkiezingen zijn op 18 maart 2015. Ook Ellen Pot (PvdA) en Elly van der Helm (GroenLinks) zijn kandidaat voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Helaas was Elly van der Helm niet bereikbaar voor een portret.