Plasterk vraagt meer tijd voor reactie over Haaksbergen

Plasterk

Den Haag – Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft een uitstelbrief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer voor wat betreft zijn reactie op het ongeval met de monstertruck op 28 september.

Op 29 september heeft een Kamercommissie van Binnenlandse Zaken aan de minister gevraagd om met een reactie te komen op het dodelijke ongeluk tijdens Auto Motor Sportief.
De minister werd verzocht om met inachtneming van de lopende onderzoeken en de verantwoordelijkheid van de lokale overheid de Kamer informeren over de regels en richtlijnen waarbinnen evenementen mogen worden georganiseerd.

Minister Plasterk laat weten nog geen antwoord te kunnen geven op de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn. Dit heeft te maken met het feit dat hij de gemeente Haaksbergen om een ambtsbericht heeft gevraagd.