Plan Nordwick gaat door naar de raadsvergadering

raadsvergaderingHaaksbergen – Het plan van Nordwick dat door het college van B&W is voorgesteld als enige mogelijkheid voor het ‘gat in de Markt’, zal op 21 december in de raadsvergadering besproken worden.

Tijdens de commissievergadering bleek dat Ben Roerink alsnog met een aangepaste bieding gaat komen en dat een aantal van de partijen daar graag een presentatie over willen hebben. CDA, VVD, GGH en coalitiepartij PvdA willen graag weten wat Roerink in petto heeft. Roerink sprak in via zijn advocaat Tycho Lam, die gespecialiseerd is in publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Lam probeerde de aanwezige raadsleden dan ook duidelijk te maken dat de raad nog alle mogelijkheden heeft om toch voor het plan van Roerink te kiezen.

Dat werd niet door alle partijen positief ontvangen. Anja Cats van Leefbaar Haaksbergen wees erop dat een bieding niet rechtstreeks naar de raad kon, maar dat een bieding aan het college gestuurd moest worden. De procedure moet formeel zuiver gehouden worden. Harry Belshof van D66 maakte heel duidelijk dat er geen interesse meer is in de bieding die komt, omdat er op het ‘moment suprême’ niet ligt: “Sinds 24 mei is er iets bekend, het is nu half december, eind december moeten we een besluit nemen. We zijn een half jaar verder en in dat halve jaar is er niets gekomen. Er is geen plan B.”

De nieuwe bieding van Roerink inclusief een rapportage van Lam zou voor het einde van volgende week aangeboden worden aan het college. Op 21 december zal de raad zich tijdens de raadsvergadering buigen over het raadsvoorstel wat nu voor ligt, waarin de raad enkel een keuze heeft tussen ja of nee voor het plan van Nordwick.

De commissievergadering is (deels) terug te kijken via Facebook. Haaksbergen Actueel hoopt op 21 december ook de raadsvergadering live uit te kunnen zenden. De hele geschiedenis over het Marktplan is hier terug te lezen.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

  1 comment for “Plan Nordwick gaat door naar de raadsvergadering

 1. BAWA
  8 december 2016 at 20:16

  De geschiedenis is niet helemaal correct. Op 4 april 2006 bepaalde namelijk de Europese Commissie o.a. dat het voor rekening nemen van de planschade (art. 49 wro) door de gemeente staatssteun opleverde. De te betalen planschade diende te worden betaald door de projectontwikkelaars en behoorde tot het ondernemersrisico

  BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
  van 4 april 2006 betreffende de steunmaatregel die Nederland voornemens is ten uitvoer te leggen in het kader van het project Marktpassageplan in Haaksbergen Steunmaatregel nr. C 33/2005 (ex N 277/2004)
  (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1184)
  (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)
  (Voor de EER relevante tekst)
  (2006/746/EG)
  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Art. 1.

  Artikel 2
  De subsidie van 2 984 000 EUR (maatregel 1) en de dekking van
  35 % van de mogelijke kosten in verband met schadevorderingen
  op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
  7.11.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 307/211
  (maatregel 3) die Nederland voornemens is aan de bij het project
  Marktpassageplan in Haaksbergen betrokken ondernemingen toe
  te kennen, vormen staatssteun.

  Artikel 3
  Het gedeelte van de in artikel 2 bedoelde steun dat het werkelijke verlies van het project zoals na oplevering berekend door een onafhankelijke accountant, overschrijdt, is onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

  Zie voor de hele uitspraak http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32006D0746

Comments are closed.