Nog geen duidelijkheid over locatie herschikking scholen

Weert Troubadour Theo Scholte

Haaksbergen – Ondanks het door het college beloofde besluit omtrent de herschikking van de scholen, is er nog geen definitieve beslissing genomen over welke scholen samen gaan.

In overleg met het bestuur van Keender zou er voor 15 december een besluit genomen worden over de herschikking van de scholen. Keender heeft echter gevraagd om een onderzoek te mogen doen of nieuwbouw van scholen een mogelijkheid zou zijn. Volgens wethouder Edith van Spiegel blijkt uit het onderzoek dat het binnen het financiële kader mogelijk is om een nieuwe school te bouwen in plaats van de huidige drie scholen De Troubadour, de Weert en de Theo Scholteschool.

Ondanks dat er wel gekeken is naar de mogelijkheid om nieuwbouw te plegen, is nog niet duidelijk waar de nieuwbouw plaats zou moeten vinden. De voors en tegens moeten hiervoor nog op papier gezet worden. Het uiteindelijk plan wordt volgens Van Spiegel dan in een voorstel aan de raad voorgelegd.

Op vraag van Patrick ten Voorde (CDA) wanneer de gemeenteraad, maar ook de wijkraden, ouderraden en medezeggenschapsraden geïnformeerd gaan worden, gaf Van Spiegel aan dat de wijkraden pas benaderd zullen worden als meer duidelijkheid is omtrent de locatie: “Zodra meer zicht is op de richting van de locatie zullen uiteraard de wijkraden, maar ook de direct omwonenden benaderd worden.” De communicatie naar ouders toe ligt volgens Van Spiegel bij de schoolbesturen en niet bij het college van B&W.

Ten Voorde gaf ook aan zich zorgen te maken over de grootte van de groepen in een samengevoegde school. Van Spiegel geeft aan dat ook dat iets is waar de schoolbesturen over gaan. Volgens de berekeningen is er een school nodig voor 288 leerlingen en dat is wat er gebouwd gaat worden. Hoe die 288 leerlingen verdeeld worden over de groepen is niet aan de gemeente.

Chris Rouwenhorst van D66 vroeg hoe het zat met het samengaan van de drie scholen, met name omdat daarmee de laatste openbare school van Haaksbergen verdwijnt. Volgens Van Spiegel is dat iets waar Keender zich mee bezig houdt en is het maar de vraag of het openbare onderwijs echt verdwijnt. Als er geen openbaar onderwijs meer aangeboden gaat worden, is dat een afzonderlijk besluit dat door de raad genomen moet worden.

Ook de heroverweging omtrent de sluiting van de gymzaal van de Pius X en de hernieuwbouw van de gymzaal bij de Zienesch ligt voorlopig stil. Deze heroverweging zal pas genomen worden nadat er duidelijkheid is over het samengaan van De Troubadour, de Weert en de Theo Scholteschool.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store, Google Play Store en de Windows Phone Store.