Nieuwssites uit Haaksbergen gaan fuseren

Haaksbergen

Foto: Sem van der Wal

Haaksbergen – De twee Haaksbergse nieuwssites NuHaaksbergen en Haaksbergen Actueel gaan per direct samen verder onder de naam Haaksbergen Actueel. De fusie is het gevolg van een intensieve samenwerkingen tussen de beide websites die er al langere tijd is. Zo maakten de twee nieuwssites al gebruik van elkaars beeldmateriaal, bronnen en kanalen. Door de fusie ontstaat er een sterk medium met al het nieuws uit Haaksbergen en is er meer duidelijkheid voor de lezer.

NuHaaksbergen

NuHaaksbergen werd in 2012 opgericht onder de naam 112Haaksbergen en ging in 2014 met de huidige naam verder. De website richtte zich voornamelijk op de berichtgeving over 112 nieuws zoals branden, ongevallen en andere calamiteiten. Beheerder Sem van der Wal van NuHaaksbergen is vanwege tijdgebrek niet langer in staat om de website in zijn eentje goed te onderhouden. “Ondanks mijn studie aan de School voor Journalistiek in Utrecht blijf ik betrokken bij Haaksbergen. Ik wilde hoe dan ook dat het grote publiek van NuHaaksbergen op een soortgelijke manier het harde nieuws kan blijven ontvangen. Van meerdere onderzochte scenario’s is dit de beste. Het calamiteitennieuws wordt voortaan alleen nog maar op de website HaaksbergenActueel.nl gezet, maar de sociale media van NuHaaksbergen zullen actief blijven,” aldus Van der Wal. “Door de fusie is het aantal bronnen verdubbeld. Op die manier kunnen we de inwoners goed informeren, maar kunnen we ook regionale en landelijke media beter ondersteunen qua informatie en beeldmateriaal.”

Haaksbergen Actueel

In 2014 startte HaaksbergenApp als eerste lokale nieuwssite in de omgeving met een eigen app met lokaal nieuws, waarmee ook meldingen gedaan konden worden richting de gemeente. Omdat de app door verschillende redenen niet meer bruikbaar was, werd de naam aangepast in Haaksbergen Actueel. Verslaggeefster Frédérique van Egmond vond het jammer de keuze te moeten maken te stoppen met het verder ontwikkelen van de app: “Het aantal gebruikers van de app kon niet op tegen het aantal gebruikers die op andere manieren het nieuws van Haaksbergen zochten. Daarnaast was de app niet aan te passen aan het live uitzenden van gebeurtenissen wat steeds vaker zal voorkomen. Gelukkig is de functionaliteit van de app terug te vinden op de website, waardoor nog steeds dezelfde service geboden wordt aan inwoners van Haaksbergen.”

Lokaal nieuws

Haaksbergen Actueel blijft zich ook na de fusie richten op al het lokale nieuws en belangrijke informatie in Haaksbergen, maar kan door de samenwerking gerichter inspringen op eventuele calamiteiten. Door samen verder te gaan onder één naam en de krachten te bundelen wordt ingespeeld op de behoefte die bestaat bij de inwoners. De komende tijd zullen er zichtbare en onzichtbare veranderingen doorgevoerd worden op de website en op de social media-kanalen die gebruikt worden, om aan te sluiten bij die behoefte.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!