Nieuwe regels onderwijshuisvesting kan Keender 8 ton meer opleveren

De nieuwe verordening voor onderwijshuisvesting kan de stichting Keender voor de bouw van De Kameleon zo’n 800.000 euro meer opleveren dan in eerste instantie beschikbaar was. Met dat geld zou de stichting de school kunnen bouwen zoals ze hem willen.

In eerste instantie was er voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van de fusieschool ruim 2.000.000 euro toegezegd. Dankzij de nieuwe verordening, waar Keender zelf ook over mee heeft mogen praten, loopt dit bedrag op tot ruim 2.800.000 euro. Door het extra geld dat nu beschikbaar komt, kan het schoolgebouw volledig volgens de wensen van de stichting gebouwd worden. Met het eerste bedrag ontbrak ruim 200.000 euro voor de laatste snufjes, zoals onder andere elektrisch bedienbaar zonneschermen en extra datapoorten. Ook de infiltratiekratten onder het schoolplein zouden niet aangelegd kunnen worden met het eerder beschikbaar gestelde bedrag. Keender probeerde die problemen op te lossen door een aanbesteding stop te zetten, maar werd door de rechter teruggefloten. De rechter gaf duidelijk aan of de eisen bij te stellen of om extra geld te vragen bij de gemeente. Met de nieuwe verordening lijkt Keender ingezet te hebben op de laatste optie. De nieuwe verordening gaat de gemeente Haaksbergen op jaarbasis tot 40.000 euro kosten.

Nieuwe beschikking

Ondanks dat al in april de handtekeningen zijn gezet voor de bouw van de nieuwe school, is er nog geen duidelijkheid over het definitieve bedrag dat de stichting gaat krijgen voor de school. De stichting gaf bij de gemeente aan een nieuwe beschikking te willen hebben op basis van de nieuwe verordening. De beschikking regelt het geld dat de stichting krijgt voor het bouwen van de school. Waarschijnlijk zal dat niet het volledige eerder genoemde bedrag zijn, omdat het krediet gebaseerd zal zijn op de leerlingenprognose. Voor elke tien leerlingen minder op de school, loopt de school bijna 100.000 euro mis, liet wethouder Jan-Herman Scholten weten tijdens de commissievergadering woensdagavond.

Hardheidsclausule

Veel van de politieke partijen hadden vragen over een toegevoegde hardheidsclausule die in de verordening staat. De clausule zou in de verordening staan op verzoek van de schoolbesturen. Met die verordening zou het mogelijk zijn voor het college van B&W om in sommige omstandigheden af te kunnen wijken van de verordening. Als voorbeeld werd gegeven de huidige situatie met de Kameleon. Het college had dan kunnen beslissen om meer budget ter beschikking te stellen dan de verordening toe zou staan. Wethouder Jan-Herman Scholten gaf aan dat deze clausule pas in het uiterste geval ook daadwerkelijk gebruikt zou kunnen worden, omdat het de raad is die over de budgetten gaat.

Frisse school

De nieuwe school wordt gebouwd volgens het principe Frisse Scholen. Dat zijn scholen die een laag energieverbruik kennen en een gezond binnenmilieu. Om volgens dat principe te kunnen bouwen is er echter ook meer geld nodig, omdat bepaalde duurzame oplossing duurder zijn dan minder duurzame oplossingen. Om nu al in te zetten op de norm BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), kost nog meer geld. Omdat er gekeken wordt naar de regels op het moment van bouwen, is het niet zo dat die BENG-aanpassingen gedaan moeten worden aan de school als die regels gaan gelden. DE BENG-norm zal op 1 januari 2020 ingaan.

Bouw school

De bouw van de school staat gepland voor het najaar van 2018. In de raadsvergadering van juli zal de nieuwe onderwijsverordening vastgesteld gaan worden. De aanvraag voor een nieuw krediet kan dan door Keender aangevraagd worden. Die aanvraag zal dan door de gemeenteraad in september behandeld worden.

Stichting Keender liet begin juni in een brief weten aan de ouders van de school dat in een eerder artikel van Haaksbergen Actueel onjuistheden stonden en dat er geen onzekerheid bestond over de bouw van de school. Volgens de stichting was er sprake van onjuiste berichtgeving dat in het artikel stond dat ‘er nog steeds geen definitieve kredietaanvraag door Keender is ingediend’. In dezelfde brief geeft de stichting aan dat de definitieve aanvraag een dezer dagen bij de gemeente wordt ingediend. De gemeente kan niet aangeven of deze aanvraag inmiddels al is binnengekomen. Keender zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Aangezien er zowel voor het aannemen van de verordening als voor het verkrijgen van een nieuw krediet een meerderheid benodigd is in de gemeenteraad, is er tot op zekere hoogte sprake van onzekerheid. Dat is de onzekerheid waar in het artikel over gesproken wordt. Pas als beide voorstellen met een meerderheid aangenomen zijn, is die onzekerheid verdwenen. Het artikel van Haaksbergen Actueel had puur betrekking op de nieuwe verordening en de kredietaanvraag, op basis van een raadsinformatiebrief.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

Correctie melden