Nieuwe kredietaanvraag De Kameleon pas na de zomer

Voorlopig komt er nog geen einde aan de onzekerheid over de nieuwbouw van basisschool De Kameleon. Stichting Keender gaf in april aan bij de gemeente een nieuwe beschikking te willen hebben voor het bouwen van de school. Er is nog steeds geen nieuwe aanvraag ingediend voor die beschikking door Keender.

De gemeenteraad is inmiddels door het college van B&W op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom De Kameleon. Daaruit blijkt dat inmiddels een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in de maak is en dat deze in juli behandeld zal worden in de gemeenteraad. De beoordeling van de nieuwe beschikking zou dan gaan volgens deze nieuwe verordening.

Voordat het college iets kan met de vergoeding die door Keender gevraagd is, moet de raad een krediet beschikbaar stellen en een begrotingswijziging doorvoeren. Omdat Keender nog geen nieuwe aanvraag ingediend heeft, kan er voor de zomer nog geen besluit hierover genomen worden. Een nieuwe aanvraag van Keender zal dan ook pas na de zomer in behandeling genomen kunnen worden. Het college verwacht dat de raad zich in september kan buigen over de aanvraag.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

Correctie melden