Nieuw afvalbeleid: plastic afval aan huis opgehaald

plasticHaaksbergen – Als het aan het college van B&W ligt zal in 2017 het inzamelen van afval anders gaan. Ook het plastic afval zal aan huis opgehaald worden en het restafval zal minder vaak opgehaald worden.

Het college heeft geluisterd naar de ideeën van de inwoners en raadsleden rondom afval. Inwoners konden via een digitaal afvalmeldpunt hun zegje doen over de manier waarop het afval ingezameld zou moeten worden. Dat leverde 65 reacties op. “Die inbreng hebben we verwerkt in het beleidsplan dat we nu hebben opgesteld”, aldus wethouder Ellen Prent.

In het beleidsplan wordt duidelijk gemaakt hoe de gemeente wil toewerken naar betere afvalscheiding. In 2020 moet 75 procent van het afval gescheiden worden en moet de hoeveelheid restafval teruggebracht zijn naar gemiddeld 100 kilo per persoon per jaar. Daar zit Haaksbergen op dit moment nog ruim boven met gemiddeld 220 kilo per persoon per jaar. In 2030 worden de eisen nog strenger, dan mag er 50 kilo per persoon per jaar aan restafval zijn. “Met ongewijzigd beleid krijgen we dit niet voor elkaar”, zegt Prent. “We moeten nu de volgende stap zetten. We hebben daarvoor drie scenario’s uitgewerkt. Eén scenario heeft onze voorkeur. Dat is het scenario dat het meest aansluit bij de wensen van inwoners en raadsleden. En bovendien een scenario dat gemakkelijk uit te breiden is op het moment dat uit evaluatie blijkt dat extra maatregelen nodig zijn.”

Het voorkeursscenario houdt in dat er eens per twee weken plastic opgehaald wordt bij huis. Bij het plastic afval horen ook de metalen en de drankkartons. Het restafval wordt nog één keer per vier weken opgehaald, omdat de hoeveelheid restafval behoorlijk afneemt. Het oud papier inzamelen door verenigingen wordt niet gewijzigd. De verandering betekent niet dat er geen plastic afval meer weggebracht kan worden naar inzamelpunten. Wel zal bekeken worden of er meer milieu-eilanden zoals in De Veldmaat moeten komen.

De gemeenteraad zal in november de keuze maken welk scenario het gaat worden, daarna is het streven de nieuwe werkwijzen in het voorjaar van 2017 in te voeren.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!