Mogelijk woningbouw op terrein garage Huiskes-Kokkeler Haaksbergen

HaaksbergenJanssen de Jong Projectontwikkeling wil graag zeven woningen bouwen op het perceel van Huiskes-Kokkeler aan de Enschedesestraat in Haaksbergen. Het college van B&W gaat de gemeenteraad om medewerking hieraan verzoeken onder een aantal voorwaarden.

woningbouw

Het perceel aan de Enschedesestraat 47 wordt op dit moment niet lange gebruikt door Huiskes-Kokkeler. Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft de gemeente verzocht om medewerking het huidige pand te slopen en woningbouw te plegen.

Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met dit principeverzoek. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden. Uit milieutechnisch onderzoek moet blijken dat er geen bezwaar ontstaat tegen deze ontwikkeling. Daarnaast moet er een anterieure overeenkomst gesloten worden met de eigenaar van het pand waarin onder andere afspraken gemaakt worden over de uitvoering van de ontwikkeling en eventuele planschade. Ook is er een partiële herziening van het bestemmingsplan Haaksbergen-Dorp nodig en moeten de gemaakte afspraken planologisch worden geregeld.

Woningbouw

Als de gemeenteraad akkoord gaat en aan de voorwaarden voldaan is, zullen er vijf vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden en één dubbele woning. Er wordt dan ook een gedeelte van de openbare ruimte van de Gruttostraat aangepast, die aan de achterzijde aan het perceel grenst.

  1 comment for “Mogelijk woningbouw op terrein garage Huiskes-Kokkeler Haaksbergen

  1. 17 juni 2015 at 15:26

    Waarom alleen koop. Er is een schreeuwend tekort aan huur woningen in Haaksbergen! !!

Comments are closed.