Minister Plasterk antwoordt Tweede Kamer over monstertruckdrama

Tweede KamerDen Haag – Minister Plasterk heeft een antwoordbrief gestuurd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de vragen die de Kamercommissie gesteld had op 29 september over het monstertruckdrama in Haaksbergen.

Plasterk wil de Tweede Kamer informeren over de lopende onderzoeken en over regels en richtlijnen waarbinnen evenementen met voertuigen zoals in Haaksbergen zijn ingezet, mogen worden georganiseerd. Plasterk vroeg in november uitstel voor het beantwoorden van de vragen, omdat hij een reactie van de gemeente Haaksbergen wilde afwachten. De gemeente heeft op 20 november naar minister Plasterk gereageerd, waardoor de minister nu met een antwoord kon komen richting de Tweede Kamer.

Plasterk geeft aan dat de verlening van evenementenvergunningen een gemeentelijke aangelegenheid is en dat een breed scala van wet- en regelgeving een rol kan spelen bij de advisering en besluitvorming over dit soort evenementen. De meest belangrijkste bepalingen zijn over het algemeen opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente. Op basis van die APV wordt de vergunning dan ook aangevraagd. Hierdoor kunnen bepalingen met betrekking tot het houden van evenementen verschillen en kan een gemeente zelf bepalen voor welke activiteiten vergunningen moeten worden aangevraagd.

Naast de APV speelt ook andere regelgeving mogelijk een rol bij de vergunningverlening van evenementen, bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Warenwet, de Wet geluidhinder, de Drank- en Horecawet en de Wet op de Ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een gemeente een bepaald beleid hanteren ten aanzien van de verlening van evenementenvergunningen.

In beginsel gelden geen andere bepalingen dan de eerder genoemde voor het organiseren van evenementen met voertuigen zoals die in Haaksbergen zijn ingezet. In het geval van het gebruik van monstertrucks zijn er brancheregels opgesteld door een internationale organisatie, maar deze zijn niet bindend omdat de organisatie een private organisatie is.

Ook maakt minister Plasterk melding van het feit dat er nog verschillende onderzoeken lopen naar de toedracht van het tragische ongeval, waaronder eentje van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het Openbaar Ministerie.

Een overzicht van alle artikelen inzake het ongeval met de monstertruck is hier te vinden. Een tijdlijn met daarin alle informatie in het kort op een rijtje is hier te vinden.