Minder vandalisme in Haaksbergen

Politie, vandalismeHaaksbergen – Volgens statistieken van het Centraal Bureau van de Statistiek is er in vergelijking met voorgaande jaren steeds minder sprake van vandalisme in Haaksbergen.

Volgens het CBS is minder vandalisme de landelijke trend. In 2005 waren er landelijk nog ruim 200.000 gevallen van vandalisme en vorig jaar minder dan 120.000. In 2006 en 2007 steeg de hoeveelheid vandalisme behoorlijk, om daarna weer langzaam af te zakken. In Haaksbergen was er in 2012 minder meldingen van vandalisme dan in 2013. De cijfers van 2014 zijn op dit moment nog niet bekend.

De gegevens van het CBS geven met name informatie over vernielingen, vernielingen aan auto’s, vernielingen aan openbare gebouwen en vernielingen in het openbaar vervoer. Van de laatste twee categorieën heeft het CBS niet alle gegevens beschikbaar.