Meer geld voor WMO Haaksbergen dankzij motie bestuurdersdag VNG

bestuurdersdagUtrecht – Tijdens de bestuurdersdag van de Vereniging van Nederlandse Gemeente is een motie aangenomen waardoor de veertien Twentse gemeenten van Samen 14 meer geld zullen krijgen voor het uitvoeren van de WMO-taken.

Tijdens de bestuurdersdag van de VNG waren alle gemeenteraadsleden uitgenodigd om mee te praten over allerhande zaken. De motie die is ingediend zorgt ervoor dat er meer geld beschikbaar komt voor de WMO, omdat het geld dat landelijk beschikbaar is, op een objectieve manier verdeeld gaat worden.

Vanuit de gemeente Haaksbergen was enkel raadslid Jeffrey Rouwenhorst van Leefbaar Haaksbergen in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de bestuurdersdag. Hij heeft voor het aannemen van de motie gestemd.