Koopkrachttegemoetkoming voor lage inkomens Haaksbergen

Gemeentehuis, koopkrachttegemoetkoming

Haaksbergen – Het college van B&W heeft een besluit genomen over de regels aangaande de koopkrachttegemoetkoming. Deze regels maken het mogelijk voor mensen met een laag inkomen om een tegemoetkoming aan te vragen.

De koopkrachttegemoetkoming is een extra bijdrage voor mensen met een laag inkomen. Alleenstaanden kunnen een bedrag van zeventig euro aanvragen, alleenstaande ouders negentig euro en gezinnen krijgen mogelijk honderd euro.

Voor het ontvangen van de tegemoetkoming moet voldaan worden aan een aantal regels. Zo moet het inkomen van september 2014 niet hoger liggen dan 110% van de bijstandsuitkering, inclusief vakantiegeld en dertiende maand.

Mensen die al een uitkering van de gemeente ontvangen hoeven niet apart deze tegemoetkoming aan te vragen, zij krijgen deze automatisch overgemaakt. Meer informatie zoeken of een test doen om te kijken of men in aanmerking komt voor de tegemoetkoming kan via de website Laaginkomen.nl. Ook is het mogelijk om meer informatie te vragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.