Herschikking scholen Haaksbergen anders dan gepland

Weert Theo Scholte Troubadour

Haaksbergen – De herschikking van een aantal basisscholen in Haaksbergen zal anders gaan dan in eerste instantie gepland was. Dat blijkt uit een brief die het college van B&W naar de gemeenteraad gestuurd heeft.

In december 2013 werden de resultaten van een onderzoek naar de herschikking van de scholen bekend gemaakt. Daaruit bleek dat de scholen Holthuizen/De Wereld en Dr. Ariëns, maar ook De Troubadour, Theo Scholte en De Weert mogelijk samengevoegd gingen worden.Nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat de beste optie zou zijn.

Uit de onlangs verstuurde brief blijkt echter dat er op korte termijn alleen gekeken zal worden naar het tweede cluster. Deze cluster zal in samenspraak met de stichting Keender verder uitgewerkt worden tot één locatie.

Cluster één, waar de scholen Holthuizen/De Wereld en Dr. Ariëns onder vallen, zullen op dit moment niet samengevoegd worden, maar uiterlijk in 2020. Als gevolg hiervan al het achterstallig onderhoud van de Holthuizen/De Wereld uitgevoerd worden.

Naast het samenvoegen van deze scholen zou er ook gekeken worden naar het herschikking van de gymzalen. De gymzaal bij de Pius X zou moeten sluiten, de gymzaal Zienesch kon opgeknapt worden. Inmiddels is een heroverweging gemaakt voor wat betreft het sluiten van de gymzaal bij Pius X.

Uiterlijk op 15 december zal de stuurgroep met een definitief voorstel komen aangaande de samenvoeging van De Troubadour, Theo Scholte en De Weert. Op dat moment zal ook de gemeenteraad geïnformeerd worden. Inmiddels zijn ook de ouders van de leerlingen van de betrokken scholen geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de herschikking van de scholen.