Haaksbergs raadslid naar Berlijn om tolplannen

Berlijn

Foto: Jeffrey Rouwenhorst

Haaksbergen – Gemeenteraadslid Jeffrey Rouwenhorst zal in januari naar Berlijn afreizen als vertegenwoordiger van de Euregioraad om daar handtekeningen te overhandigen aan de Duitse minister van Verkeer.

Rouwenhorst zet zich in om in Berlijn duidelijk te krijgen dat de nieuwe tolplannen effect zullen hebben op de grensgemeentes en -regio’s in Nederland en Duitsland. De laatste jaren is veel ingezet op ‘over de grens werken’ en de nieuwe plannen zouden funest zijn voor deze samenwerking.

In Berlijn zal Rouwenhorst ondertekende stickers tegen de tolheffing overhandigen aan de Duitse minister van Verkeer. Daarnaast zullen alle handtekeningen die verzameld worden via de petitie ‘Geen Duitse tolheffing’ ook aangeboden worden. De leden van de Duitse Bundestag, het Duitse Parlement, zullen ook stickers ontvangen.

In Haaksbergen zijn de stickers gratis af te halen bij het gemeentehuis en de bibliotheek.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

  1 comment for “Haaksbergs raadslid naar Berlijn om tolplannen

  1. 30 november 2016 at 20:48

    Of het Duitse tolheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelgeving is zal ongetwijfeld worden beantwoord door het EU-Hof van Justitie te Luxemburg nadat dat plan door de meest gerede partij aldaar ter vernietiging is voorgedragen.

    Elke EU-Lidstaat heeft het recht om haar eigen belastingsysteem te bepalen doch deze mag niet conflicteren met het Verdrag Werking Europese Unie. ( Duitsland is een EU-Lidstaat)

    Binnen de Europese Unie moet iedereen zich vrij kunnen bewegen conform afspraak tussen alle EU-lidstaatlanden. De voorgestelde Duitse plannen lijken een belemmering te vormen voor het EU-recht van vrij verkeer. Ook lijkt het plan discriminerend van aard te zijn omdat alleen inwoners uit Duitsland worden gecompenseerd via een evenredige wegenbelasting-verlaging.
    Het lijkt daarom in de rede te liggen dat deze zaak zal worden voordragen bij het Europese Hof van Justitie zodra de Duitse wettekst van het litigieuze omstreden Duitse tolplan in het Staatsblad is verschenen.

Comments are closed.