Haaksbergen niet meer onder financieel toezicht provincie

toezichtHaaksbergen – De gemeente Haaksbergen staat er beter voor dan in de voorgaande jaren. De provincie Overijssel heeft de Begroting 2017 van de gemeente Haaksbergen goedgekeurd en het preventief toezicht na drie jaar opgeheven.

De ingrijpende maatregelen die de afgelopen jaren op financieel gebied zijn doorgevoerd hebben effect gehad. Bovendien trekt de economie weer aan. Voorzichtigheid blijft echter geboden, het is nog onduidelijk hoe de economische groei zich verder zal ontwikkelen. Bovendien is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zullen zijn van de extra taken die de gemeenten hebben gekregen met betrekking tot het sociale domein.

“Dit is een pluim voor iedereen die met ons meegedacht heeft om creatieve oplossingen te zoeken”, zegt wethouder Financiën Ellen Prent namens burgemeester en wethouders. “We hebben gezien dat,
wanneer de nood hoog is, mensen in staat zijn om met vernieuwende ideeën te komen. De toekomst lacht ons weer voorzichtig tegemoet. Als we ons spoorboekje kunnen blijven volgen, dan komen we uiteindelijk bij onze bestemming: een financieel gezonde gemeente. De afgelopen jaren heeft de provincie ons met raad en daad bijgestaan. We zijn de provincie hiervoor erkentelijk.”

Gedeputeerde Monique Van Haaf voor financieel toezicht: “Het gaat gelukkig weer wat beter met de gemeenten. In veel gemeenten zijn tijdens de recessie impopulaire besluiten genomen die
voelbaar zijn in de samenleving en in de gemeentelijke organisaties. Dat het nu weer wat beter gaat is voor een belangrijk deel een gevolg van de verantwoordelijkheid die gemeentebesturen
tijdig hebben genomen. Ik wil hen daarmee complimenteren.”

Het provinciebestuur heeft vertrouwen in de gemeente Haaksbergen en dat het verdere herstel zonder preventief toezicht gerealiseerd kan worden. Gedeputeerde van Haaf: “Haaksbergen heeft serieus werk gemaakt van het oplossen van haar financiële problemen. Ook in 2017 worden belangrijke stappen gezet. Een prestatie van formaat van de gemeente Haaksbergen. Wij zijn blij dat we met onze adviezen en instrumenten zoals de begrotingsscan een bijdrage hebben kunnen leveren aan het financieel herstel.”

Van alle gemeenten die in 2016 onder preventief financieel toezicht stonden, heeft enkel Almelo ook in 2017 extra toezicht. Ook Kampen valt weer onder het normale toezicht.

Interesse in deze beelden? Mail of bel naar (06) 36 55 79 36.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!