Haaksbergen gaat samenwerken op gebied van woonvisie

Gemeentehuis, woonvisieHaaksbergen – Haaksbergen en de dertien andere gemeenten in de regio Twente gaan samen met de achttien wooncorporaties in Twente nauwer samenwerken. Dat is vastgelegd in een gezamenlijke regionale woonvisie.

In de woonvisie zijn afspraken gemaakt over aanpassing en vernieuwing van de huidige woningen en hoe om te gaan met het uitbreiden van de woningvoorraad. Alle veertien Colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de woonvisie.

Door de crisis en demografische ontwikkelingen in de regio zijn de woonbehoeften sterk veranderd. Eerder was groei het uitgangspunt, maar voor de komende jaren wordt een afvlakkende groei en uiteindelijk een krimp verwacht. Hierdoor zal op een andere manier gekeken moeten worden naar de woonvoorraad. Door kennis en ervaring te delen en door concrete afspraken te maken, gaan de gemeenten en wooncorporaties in Twente deze uitdaging aan.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store, Google Play Store en de Windows Phone Store.