Haaksbergen gaat ‘Samen duurzaam vooruit!’ met coalitieakkoord

De fracties van CDA, VVD, PvdA en GGH hebben een coalitieakkoord gesloten. De komende vier jaar wordt ingezet op samenwerking, duurzaamheid en verder herstel van de financiën. Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Samen duurzaam vooruit!’ gekregen.

De vier partijen hechten veel waarde aan samenwerking, zowel tussen de verschillende partijen in de gemeenteraad als tussen de politiek en de inwoners van Haaksbergen. ‘Wij willen als raad aan het begin van het proces meegenomen worden, zodat wij de gelegenheid krijgen om met inwoners en andere belanghebbenden van geachten te wisselen over de te nemen besluiten. Een mooi voorbeeld hiervan kan de nieuwbouw van Het Assink Lyceum zijn’, laat Patrick ten Voorde van het CDA weten.

Ook duurzaamheid heeft een belangrijke plek in het programma, waarvoor vanuit alle partijen suggesties zijn aangedragen. De coalitiepartijen willen dit verwerken in een breed gedragen actieplan duurzaamheid. De coalitie wil daarnaast ook een raadsagenda, waarbij de raad thema’s formuleert. ‘Bij die thema’s moet de raad door het college worden benaderd met oriënterende stukken en niet met besluitvormende’, geeft Ten Voorde aan. ‘Voor de aanpak van grote maatschappelijke onderwerpen bestaat dan meer draagvlak, in de raad en bij inwoners. Bij die onderwerpen gaat het college in een vroeg stadium naar de raad, nog vóór besluitvorming.’

In een extra openbare raadsvergadering op donderdag 14 juni vanaf 20.00 uur wordt een toelichting op het akkoord gegeven en worden de nieuwe wethouders Jan Herman Scholten, Louis Koopman en Arja ten Thije benoemd. Jeroen Slot (CDA) wordt beëdigd als nieuw raadslid, omdat CDA-raadslid Scholten de raad verlaat om wethouder te worden.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

Correctie melden