Haaksbergen alleen verder of toch fuseren?

fuserenHaaksbergen – Tijdens de behandeling van de begroting 2017 in de gemeenteraadsvergadering van 2 november werden opnieuw vraagtekens gezet bij de zelfstandigheid van de gemeente Haaksbergen. Er werd geopperd dat Haaksbergen mogelijk moet fuseren.

Met name Wim Briggeman van de VVD, die “hetzelfde riedeltje kon afspelen bij de bespreking van de begroting als vorig jaar”, gaf aan zich zorgen te maken, “redden we het op eigen kracht?” Hij vergeleek de begroting met het liedje “Busje komt zo” van Höllenboer. Aan het einde van het liedje heb je tig keer gehoord dat het busje eraan komt, maar je hebt nog steeds geen idee of het busje daadwerkelijk ooit gearriveerd is. Het college geeft in de begroting haar standpunt: “Wij willen bewerkstelligen dat Haaksbergen in de toekomst een zelfstandige gemeente blijft.” Volgens Patrick ten Voorde van het CDA is het ietwat raar dat die stelling zo is opgenomen en vraagt hij vraagt zich dan ook af of het alvast een voorschot is op de uitkomsten van de toekomstvisie en het debat wat nog later dit jaar gevoerd gaat worden.

De begroting werd zonder veel wijzigingen vastgesteld. De raad roept het college echter wel in een aangenomen motie op om voldoende financiën vrij te maken om de kwijtscheldingen van rioolheffing en afvalstoffenheffing bij het armoedebeleid te trekken, zonder dat het armoedebeleid daar last van heeft. Het college gaat ook op verzoek van de raad kijken of ze geld kan aanvragen bij het Rijk voor kansarme kinderen. De derde motie heeft te maken met de veranderende verkeersstromen in Haaksbergen. Die motie sluit aan bij het beleid van het college en daarbij wordt het college opgeroepen te onderzoeken waar de mogelijke knelpunten zitten bij diverse locaties, waaronder de nieuwbouwschool De Kameleon, de nieuwe brandweerkazerne en de inbreidingsplannen Greune Linde en Frankenhuis.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store en de Google Play Store.