Gemeenteraad fluit college terug: ‘we willen wel schoolzwemmen’

Gemeentehuis

Haaksbergen – Coalitiepartijen Leefbaar Haaksbergen, D66 en PvdA hebben tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 een motie ingediend om het schoolzwemmen vanaf volgend schooljaar toch door te laten gaan. Het college wilde hier 12.000 euro op bezuinigen.

Met vijf ingediende amendementen en zes ingediende moties werd er volop gediscussieerd over de inhoud van de begroting. Twee van de ingediende moties werden uiteindelijk teruggetrokken. De begroting is met een meerderheid van stemmen aangenomen, CDA, GGH en VVD stemden tegen de begroting.

Schoolzwemmen

De coalitiepartijen vinden het belangrijk dat elk kind in Haaksbergen in een waterrijk land als Nederland enige vorm van zwemvaardigheid aangeleerd krijgt. Voor het schooljaar 2015-2016 zal de huur van De Wilder ten behoeve van schoolzwemmen in de begroting opgenomen worden. Ook VVD, GGH en CDA stemden voor dit amendement, waardoor dit amendement is aangenomen. Het college zal op zoek gaan naar mogelijkheden om het schoolzwemmen te bekostigen en in gesprek gaan met schoolbesturen om te kijken naar de komende jaren.

Precariorechten

Naast het schoolzwemmen geven Leefbaar Haaksbergen, D66 en PvdA ook aan dat de voorgestelde precariobelasting geen doorgang kan vinden. Ook deze motie is door de meerderheid van de raad aangenomen, na goedkeuring van VVD, GGH en CDA. Het college gaf meteen aan dat de precariobelasting pas voor 2016 op het programma stond, waardoor er in de begroting geen verschuivingen plaats hoeven te vinden.

Versobering recepties

Leefbaar Haaksbergen diende met steun van D66 en PvdA een motie in om het budget voor recepties, bijeenkomsten en dergelijke van de gemeente Haaksbergen kritisch te bekijken. In de eerste termijn gaf burgemeester Hans Gerritsen al aan dat er volgens het college geen sprake is van buitensporige uitgaven, hetgeen in de tweede termijn door de VVD ook gesteld werd. Uiteindelijk werd deze motie teruggetrokken, nadat ook PvdA in de tweede termijn aangaf niet meer achter de motie te staan na uitleg van Gerritsen.

Streaming vergaderingen

De coalitiepartijen kwamen samen met een motie om te kijken of de commissievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen via de website van de gemeente Haaksbergen live uit te zenden zijn, zodat het voor elke inwoner makkelijker wordt om kennis te nemen van de lokale politiek. Daarnaast moet er gekeken worden of deze vergaderingen ook via de lokale omroep op televisie uit te zenden. De VVD, GGH en CDA stemden tegen deze motie in verband met het noemen van de lokale omroep in de motie. Zij willen eerst bekijken of de zendmachtiging van de lokale omroep verlengd zal worden. Omdat uiteindelijk een meerderheid voor stemde, is deze motie aanvaard. Het college zal nu moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Jeugdraad

Ook de jeugdraad wordt niet vergeten. Alle partijen vragen om een budget voor de jeugdraad ”De Toekomst zijn Wij’. Het college moet op zoek gaan naar dekking van een bedrag van 2.000 euro. Het bedrag kan gebruikt worden voor het organiseren van evenementen voor jongeren.

Bladcontainers

Met name Leefbaar Haaksbergen is van mening dat de bezuiniging op de bladcontainers die in Sint Isidorushoeve en Buurse niet geplaatst zijn, terug moeten komen. Daarom werd er een amendement ingediend, dat mede ondertekend werd door PvdA. De oppositiepartijen reageerden in de tweede termijn op het amendement door ook een amendement in te dienen, maar dan voor de gehele gemeente Haaksbergen. Dit tweede amendement werd echter enkel ondersteund door de indienende partijen en daardoor zullen niet in heel Haaksbergen bladcontainers geplaatst worden. CDA, GGH, LH en PvdA stemden voor het eerste amendement, waardoor Sint Isidorushoeve en Buurse wel weer de beschikking krijgen over bladcontainers.

Commissie bezwaarschriften

De coalitiepartijen kwamen ook met een motie inzake de commissie bezwaarschriften. Op dit moment zijn het ambtenaren van de gemeente Haaksbergen die optreden als secretaris in deze commissie. Volgens de partijen is dit niet wenselijk omdat er zo de schijn van vooringenomenheid kan ontstaan. Het college wordt verzocht om initiatief te nemen om met andere gemeente te komen tot een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Burgemeester Hans Gerritsen reageerde namens het college dat het juist de bedoeling is dat de commissie bezwaarschriften lokaal blijft. De motie is uiteindelijk ingetrokken, omdat veel partijen het antwoord van Gerritsen voldoende vonden.

Groene containers

Leefbaar Haaksbergen kwam ook met een motie inzake de groene containers. In de begroting wordt bezuinigd op het legen van de groene containers, in de zomermaanden zouden de containers nog slechts één keer in de twee weken geleegd worden. Met de motie wordt het college gevraagd te onderzoeken hoe dit vanaf 2016 verder gaat. Enkel D66 stemde tegen deze motie.

Preventieve screening Logopedie

Oppositiepartijen CDA, VVD en GGH dienden een motie in om het college te verzoeken toch de preventieve screening in de begroting op te nemen. De motie werd echter niet aanvaard aangezien LH, D66 en PvdA tegen stemden. Er zal dus voor 75.000 euro bezuinigd worden op de logopedische screening van schoolkinderen.

College

Waar in de eerdere bijeenkomsten al vaker gehint werd richting het college door de oppositiepartijen om ook te snoeien in de hoeveelheid fte’s van het college. Aangezien door het college enkel gereageerd wordt dat er voldoende uitleg is gegeven over waarom er een vierde wethouder nodig is en er verder niet meer over gesproken dient te worden, besloten de partijen een amendement in te dienen om de fte’s van de wethouders terug te brengen van 4 fte’s naar 3 fte’s. Deze motie werd niet gesteund door de overige partijen LH, PvdA en D66 en is derhalve dus niet aangenomen.