Gemeente zoekt openbaarheid in zaak Langezaal

Gemeentehuis, Langezaal
Haaksbergen – De gemeente Haaksbergen en provincie Overijssel lijken het niet met elkaar eens te worden rond de plannen van afvalverwerker Langezaal. 

Langezaal wilde een vergunning aanvragen voor onder andere de bouw van twee hogere schoorstenen, waardoor er minder stankoverlast zou zijn voor omwonenden. Bij het aanvragen van zo’n vergunning vraagt de provincie om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad. Die weigerde de gemeenteraad echter af te geven vanwege de vele klachten van omwonenden, er moest eerst een onderzoek komen.

Dat onderzoek is inmiddels gereed, maar voordat de resultaten bekend waren bij de provincie gaf een van de gedeputeerden echter aan dat de provincie de verklaring niet meer nodig had omdat de wet zou zijn veranderd. Tot op heden is er echter nog geen besluit genomen door de provincie over de vergunning.

Het college van B&W ziet graag dat de provincie haar onderzoek meeneemt in het verlenen van de vergunning, maar lijkt bot te vangen. Het college vindt namelijk dat het rapport goede aanknopingspunten biedt om een duurzame oplossing te vinden voor de situatie rondom Langezaal. Wethouder Peter van Vlaanderen: “Wij willen aan een duurzame oplossing werken voor het bedrijf Langezaal, waarbij én recht wordt gedaan aan de leefbaarheid van de nabijgelegen woonwijken van het bedrijf én de bedrijfsbelangen van Langezaal.”

Volgens het college geeft de rapportage duidelijk weer waarom de bouw van de schoorstenen geen oplossing gaat zijn voor Langezaal en de omwonenden, omdat er onder andere vaker geluidsoverlast zal zijn en er met een vergunning ook andere stoffen verwerkt mogen worden, die voor meer geuroverlast zullen zorgen.

De gemeente gaat nu haar pijlen richten op het maken van een bestemmingsplan dat recht doet aan de resultaten van het onderzoek. Daarmee benut de gemeente de middelen die het heeft om in lokale bestemmingsplannen normen voor geur en geluid op te nemen. Wethouder Van Vlaanderen hoopt nog steeds dat de provincie en de gemeente er samen uit komen. De provincie was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.