Dossier Monstertruck

Tijdens een demonstratie reed een monstertruck op 28 september 2014 het publiek in tijdens het evenement AutoMotorSportief. Drie mensen kwamen om het leven en 28 mensen raakten gewond en moesten in een ziekenhuis behandeld worden aan hun verwondingen.

18 september 2014

Geerlof Kanis, voorzitter van de Stichting Sterevenementen, vraagt een vergunning aan voor het evenement AutoMotorSportief dat op 28 september gaat plaatsvinden. Tijdens het evenement zal een demonstratie gegeven worden met een monstertruck op het parkeerterrein aan de Stationsstraat.

24 september 2014

De vergunning voor het evenement AutoMotorSportief wordt afgegeven door de gemeente Haaksbergen.

28 september 2014

Het evenement AutoMotorSportief vindt plaats. Naast een oldtimer rit en veel gepimpte auto’s in het dorp zal er aan het einde van de middag een demonstratie gehouden worden met een monstertruck. De monstertruck rijdt daarbij over een vijftal autowrakken.
Bij de demonstratie rijdt de truck ineens het publiek in. Drie mensen overlijden en 28 mensen hebben verzorging nodig in het ziekenhuis. De chauffeur van de monstertruck wordt aangehouden. Op de plek van het ongeval worden bloemen, knuffels en brieven gelegd.

29 september 2014
Letselschadespecialisten geven aan dat de vergunning voor het evenement niet deugde en roepen mensen op bezwaar te maken tegen de afgifte van de vergunning. Voor betrokkenen bij het ongeval wordt door de gemeente een speciale bijeenkomst gehouden, waarin een minuut stilte is gehouden voor de betrokkenen.

30 september 2014
De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar het ongeval met de monstertruck. Het onderzoek zal zich niet richten op het aanwijzen van een schuldige, maar met name over het verlenen van de vergunning. Commisaris van de Koning Ank Bijleveld tekent in het gemeentehuis in Haaksbergen het condoleanceregister. Tientallen Haaksbergenaren geven gehoor aan de oproep van letselschadespecialisten en dienen bezwaarschriften in tegen de vergunning van het evenement AutoMotorSportief.

1 oktober 2014
De bestuurder van de monstertruck wordt vrijgelaten, maar blijft verdachte in het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval.

2 oktober 2014

Advocatenkantoor JPR plaatst een pro forma bezwaarschrift op hun website zodat inwoners van Haaksbergen gemakkelijk bezwaar kunnen maken tegen de afgegeven evenementenvergunning.

3 oktober 2014
Letselschadespecialist Yme Drost dient namens vijftien betrokkenen een bezwaarschrift in bij de gemeente Haaksbergen. Zo’n 8.000 mensen lopen ’s avonds mee in de stille tocht om steun te betuigen aan de slachtoffers van het ongeval met de monstertruck. De tocht begon op de Markt en eindigde op het parkeerterrein waar het ongeval plaats vond, waar bij de herdenkingsplek een mogelijkheid was om bijvoorbeeld bloemen te leggen.

5 oktober 2014

In de Pancratiuskerk op de Markt in Haaksbergen wordt een Oecumenische gebedsdienst gehouden.

15 oktober 2014
Haaksbergse raadsleden stellen veel vragen tijdens een extra ingelast openbare raadsbijeenkomst. Alle documenten rond de vergunningverlening zijn openbaar gemaakt.

13 oktober 2014

De gemeente Haaksbergen gaat verdorde bloemen verwijderen bij het bloemenmonument. Op 24 oktober zal het monument volledig verwijderd worden.

24 oktober 2014
De verzekeraars van de betrokken partijen hebben een noodfonds ingesteld voor de slachtoffers van het ongeval met de monstertruck, om te voorkomen dat er financiële problemen zullen ontstaan.

28 oktober 2014
Het Openbaar Ministerie geeft aan dat het onderzoek naar het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen nog enkele maanden zal duren.

3 november 2014
Het Openbaar Ministerie doet remproeven met een speciale auto op het parkeerterrein aan de Stationsstraat.

18 november 2014
De gemeente Haaksbergen organiseert een speciale bijeenkomst voor de vrijwillige hulpverleners die hebben geholpen tijdens het ongeval met de monstertruck. Al eerder heeft de professionele hulpverlening een bijeenkomst gehad.

22 november 2014

Volgens de bestuurder van de monstertruck maakt het openbaar ministerie fouten bij het technisch onderzoek van de monstertruck. Hij is bang dat de waarheid nooit meer boven tafel zal komen.

27 november 2014
Tijdens de uitzending van KRO’s Brandpunt Reporter blijkt dat de bestuurder van de monstertruck in 2010 al eerder een ongeluk zou hebben veroorzaakt.

28 november 2014
Het Waarborgfonds Motorverkeer gaat het uitkeren van schadevergoedingen op zich nemen. Slachtoffers kunnen een claim indienen.

4 december 2014
Alle mensen die gewond zijn geraakt tijdens het ongeval met de monstertruck, zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Enkele patiënten zijn nog wel opgenomen in revalidatiecentra.

9 december 2014

Bij het noodfonds van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn al vijftig claims ingediend. Er is in totaal 5.6 miljoen euro beschikbaar voor schadevergoedingen.

16 december 2014
Letselschadespecialist Yme Drost heeft tevergeefs geprobeerd beslag te laten leggen op de monstertruck om eventuele schadevergoedingen veilig te stellen. De rechtbank oordeelde dat daar geen noodzaak toe is vanwege het feit dat het Waarborgfonds Motorverkeer de schade van slachtoffers gaat vergoeden.

9 januari 2015
De gemeente Haaksbergen wijst alle bezwaren tegen de vergunningverlening af. Uiteindelijk zijn zijn er acht bezwaren die afgewezen worden. Het verweerschrift wordt op de website van de gemeente gepubliceerd.

19 januari 2015
De Commissie Bezwaarschriften houdt een openbare hoorzitting over de bezwaren die zijn ingediend tegen de afgegeven vergunning. Tijdens de hoorzitting wordt aangegeven dat de Stichting Sterevenementen geen evenementen meer zal gaan organiseren in de toekomst.

20 januari 2015

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft beslag laten leggen op de bezittingen van de chauffeur van de monstertruck.

2 februari 2015

Het Waarborgfonds Motorverkeer mag beslag leggen op de monstertruck om te voorkomen dat de truck verkocht wordt en eventuele schade op de chauffeur verhaald moet worden.

16 februari 2015

Justitie eist al het beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens het ongeluk met de monstertruck op. Veel materiaal is al eerder vrijwillig ingeleverd bij de politie.

17 februari 2015
In de uitgebrachte rapportage van de Commissie Bezwaarschriften spreekt de commissie over een vergunning “die nooit afgegeven had mogen worden”.

5 maart 2015
Tijdens een getuigenverhoor voor de rechtbank ontkent de bestuurder van de monstertruck dat hij eerder in Brabant een ongeluk veroorzaakte.

6 maart 2015
De GGD komt met een rapportage over hulp en ondersteuning die gegeven is aan betrokkenen van het ongeval met de monstertruck. Het blijkt dat de meeste respondenten aangeven dat het weer de goede kant op gaat.

11 maart 2015
Burgemeester Hans Gerritsen maakt bekend dat het college van B&W van mening is dat de vergunning terecht is verleend en dat de vergunning, met de kennis die er op inmiddels is, ook afgegeven was geweest.

24 maart 2015
Het Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar een glassplinter die is teruggevonden in de motor van de monstertruck.

12 mei 2015
De conceptrapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is verspreid onder de betrokkenen van het ongeval met de monstertruck.

20 mei 2015
De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert de rapportage die gemaakt is over het ongeval met de monstertruck. Alle betrokken partijen hebben steken laten vallen. De gemeente Haaksbergen, de organisatie en de bestuurder van de truck hebben de risico’s van de demonstratie onvoldoende ingeschat. Burgemeester Hans Gerritsen blijft aangeven zijn verantwoordelijkheid te nemen en legt zijn lot in handen van de gemeenteraad. Het openbaar ministerie kondigt aan eind mei klaar te zijn met het strafrechtelijk onderzoek en op 9 juni bevindingen te rapporteren.

21 mei 2015

In de agendacommissie wordt besloten een extra raadsvergadering in te lassen om de uitkomst van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te bespreken. Tijdens de vergadering op 27 mei is het mogelijk om in te spreken en zal de raad zich mogelijk buigen over het lot van burgemeester Hans Gerritsen.

27 mei 2015
Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering blijkt dat de volledige raad geen vertrouwen meer heeft in de positie van Hans Gerritsen als burgemeester van Haaksbergen. De vergadering wordt live verslagen via een liveblog. Gerritsen besluit daarom zijn functie neer te leggen.

9 juni 2015
Het OM geeft aan zowel de chauffeur van de monstertruck als de organisatie van het evenement te gaan vervolgen wegens dood door schuld en het toebrengen van zwaar letsel. Aan beide partijen kan onvoorzichtig en laakbaar gedrag worden verweten bij het omgaan met de veiligheid ter plaatse en de te treffen maatregelen in combinatie met de stunt. De chauffeur wordt ook het niet adequaat handelen tijdens de stunt verweten.
Het OM kan in verband met strafrechtelijke immuniteit de gemeente Haaksbergen niet vervolgen. Op 1 september zal in de rechtbank in Almelo een regie-zitting gehouden worden.

10 juli 2015
Gemeente Haaksbergen maakt bekend dat precies een jaar na het ongeval met de monstertruck, er een herdenkingsbijeenkomst gehouden zal worden waarbij ook een monument onthuld zal worden.

19 augustus 2015
Het college van B&W van Haaksbergen laat de rechter een oordeel vellen over de vergunning van het evenement AutoMotorSportief. De zitting dient op 16 september bij de bestuursrechter.

16 september 2015
Tijdens de zitting bij de bestuursrechter is gebleken dat er nog veel kritiek is op de vergunningverlening van de gemeente Haaksbergen. Ook de houding die de gemeente heeft kan op kritiek rekenen van de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk met de monstertruck. De uitspraak wordt verwacht op 28 oktober 2015.

28 september 2015
Tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de parkeerplaats aan de Stationsstraat in Haaksbergen wordt precies een jaar na het ongeval een minuut stilte gehouden. Er wordt ook een monument onthuld ter nagedachtenis aan de drie slachtoffers van het ongeval.

8 oktober 2015
Het drama met de monstertruck waarbij drie mensen om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten, zou veroorzaakt zijn door een technisch mankement.

13 oktober 2015
Zowel de bestuurder van de monstertruck als de organisatie die de stunt tijdens AutoMotorSportief organiseerde staan voor de rechter tijdens de regiezitting. Beide partijen worden vervolgd voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
Volgens het OM zou er geen sprake zijn van een technisch mankement waardoor het ongeluk met de monstertruck plaatsvond, maar door verwijtbaar handelen van de chauffeur: hij zou te hard hebben gereden, stuurfouten hebben gemaakt, te laat hebben afgeremd en dat alles op een te klein terrein hebben gedaan. De officier van justitie gaf dat aan tijdens de regiezitting in de rechtbank in Almelo.

28 oktober 2015
Volgens de bestuursrechter had de vergunning voor het evenement AutoMotorSportief nooit afgegeven mogen worden op de manier zoals gedaan is.

4 november 2015
Haaksbergen gaat niet in hoger beroep na de uitspraak van de rechter over de onterecht afgegeven vergunning voor de stunt met de monstertruck.

26 november 2015
Het college van B&W herkent zich in de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapportage heeft genoemd.

24 december 2015
Er zal een extra raadsvergadering komen waarin vragen worden gesteld aan het college van B&W.

14 maart 2016
De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat voor de komende dagen op de planning. Haaksbergen Actueel doet live verslag.
Volgens bestuursvoorzitter Geerlof Kanis van de Stichting Sterevenementen Haaksbergen valt de stichting strafrechtelijk niets te verwijten.

15 april 2016
De rechter legt Mario D. een gevangenisstraf op van vijftien maanden. Ook mag D. vijf jaar lang het beroep van stuntman niet uitvoeren. D. zelf is niet aanwezig bij de uitspraak vanwege de uitvaart van zijn plotseling overleden broer.

29 april 2016
Mario D. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat hij vijftien maanden gevangenis zou moeten krijgen.

8 mei 2017
De advocaat van Mario D. wil graag autosportdeskundige Tim Coronel en vier anderen verhoren tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak tegen chauffeur Mario D.

22 mei 2017
Tim Coronel mag niet getuigen in de rechtbank omdat hij een bekende is van de familie. Drie van de andere aangevraagde getuigen mogen wel getuigen.

17 april 2018
Het hoger beroep van Mario D. gaat van start. D. is van mening dat de celstraf die opgelegd is, te zwaar is en dat het ongeval is ontstaan door een technisch mankement. Tijdens de behandeling van het hoger beroep geven slachtoffers en nabestaanden aan boos te zijn dat D. in hoger beroep ging. Ze zijn van mening dat hij gewoon zijn straf moet uitzitten. De experts die D. heeft ingeschakeld om zijn verhaal te ondersteunen, spreken zijn verklaring tegen. Het OM eist vijftien maanden celstraf, zoals ook door de rechtbank in Almelo is opgelegd.

23 april 2018
Tijdens de behandeling van het hoger beroep dat de Stichting Sterevenementen Haaksbergen heeft aangevraagd geeft de stichting aan dat de bestuurder te vroeg is begonnen met stunten en dat daarom geen tijd meer was om de veiligheid te controleren.

23 mei 2018
Het gerechtshof in Arnhem doet uitspraak in beide zaken.

Een overzicht van alle artikelen inzake het ongeval met de monstertruck is hier te vinden.

Uitspraken diverse rechtbanken

28 oktober 2015: Uitspraak vergunning
16 december 2015: Uitspraak inbeslagname monstertruck slachtoffers
2 februari 2015: Uitspraak inbeslagname monstertruck waarborgfonds
15 april 2016: Uitspraak strafzaak Mario D.
22 mei 2017: Tussenuitspraak hoger beroep strafzaak Mario D.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *