Decentralisatie in Haaksbergen op goede weg

Gemeentehuis, decentralisatieHaaksbergen – De decentralisatie van verschillende onderdelen van het rijk naar de gemeenten is voltooid. Vanaf 1 januari is het de gemeente Haaksbergen die verantwoordelijk is voor de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Om te kijken hoe goed de gemeente scoorde is er op 10 december een risico-inventarisatie uitgevoerd in Haaksbergen. Twintig medewerkers deden hieraan mee en zorgden ervoor dat de gemeente Haaksbergen niet onaardig scoorde. Van de tien punten waarop gemeten werd, waren er slechts drie nog niet volledig doorgevoerd: ‘overgangsrecht’, ‘indicatoren vastgesteld’ en ‘monitoring geregeld’.

Het overgangsrecht kan nog niet geregeld worden omdat nog niet alle cijfers beschikbaar zijn gesteld door het rijk. Deze volgen pas in 2015. De indicatoren zijn slechts vastgesteld voor de Jeugdwet en moeten dus nog vastgesteld worden voor de WMO en de Participatiewet, de verwachting is dat dit in januari 2015 afgerond is. Voor wat betreft de monitoring, dit wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geregeld, maar pas naar verwachting in februari 2015.

 
Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store, Google Play Store en de Windows Phone Store.