Contact

Een opmerking, suggestie, vraag of nieuwsfeit? Wilt u graag artikelen of delen daarvan overnemen of gebruik maken van de RSS-feed van deze website? Neem dan contact op met Haaksbergen Actueel.

Redactie

Frédérique van Egmond
Jeffrey Tijdhof
Sem van der Wal

Materiaal overnemen

Het is mogelijk (beeldend) materiaal van deze site over te nemen. Neem daarvoor contact op via de mail. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het overnemen van materiaal verboden.

Adverteren?

Het is mogelijk te adverteren op Haaksbergen Actueel. Kijk hier voor meer informatie.

Social Media

Facebook

Haaksbergen Actueel
112 Haaksbergen Actueel

Twitter

@Haaksbergenact
112 Haaksbergen Actueel

Instagram

@haaksbergenactueel

 

Privacybeleid

Meer informatie over het privacybeleid is hier te vinden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of achterhaald is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Haaksbergen Actueel kan niet instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Haaksbergen Actueel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht welke aard, die voortvloeit uit of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van de sites of met een tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Haaksbergen Actueel is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.