LIVE: Commissie Ruimte & Milieu buigt zich over Marktplan

Commissie

Bron: Gemeente Haaksbergen

Haaksbergen – Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte & Milieu zullen de aanwezige leden zich buigen over het raadsvoorstel aangaande het Marktplan.

Het college maakt onlangs bekend het plan zoals ingediend door Nordwick v.o.f. voor te willen stellen aan de gemeenteraad. Het voorstel zou een flinke impuls zijn voor de herontwikkeling van de Markt. “Dit is een goed en haalbaar plan voor Haaksbergen. We hebben de plannen van Nordwick, Lidl en Roerink zorgvuldig ruimtelijk en financieel gewogen. Ook hebben we gekeken naar de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid. Onder de streep komt het plan van Nordwick verreweg als beste naar boven. De plannen van Roerink en Lidl bleken om uiteenlopende redenen niet haalbaar. In het voorstel aan de gemeenteraad hebben we goed inzichtelijk gemaakt hoe we tot de keuze voor Nordwick zijn gekomen,” aldus wethouder Peter van Vlaanderen.

In een eerdere commissievergadering gaf fractievoorzitter Wim Oltwater van de PvdA aan graag een raadsvoorstel te willen zien waarin keuze was tussen verschillende plannen: “Meneer de wethouder, ik hoop dat u begrijpt dat wij vanuit de PvdA ettelijke interventies hebben gepleegd om u tot de gedachte te brengen om niet met één voorstel te komen maar ons wel de keuze gaat geven om te kiezen uit meerdere voorstellen. U krijgt de handen bij ons niet op elkaar als u met één voorstel komt.”

Naast diverse besluiten die genomen moeten worden over het Marktplan, staan er ook nog andere onderwerpen op de agenda. Zo wordt een presentatie gegeven over de heer Hoomoedt over de landschappelijke inpassing van de N18 en worden er diverse voorstellen besproken over branchevervaging, het Afvalbeleid 2017-2011, het beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2026 en de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren.

De vergadering van de Commissie Ruimte & Milieu wordt vanaf 19.30 uur live uitgezonden door Haaksbergen Actueel.

Meer video’s zijn terug te vinden op Facebook.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!