College stelt plan Nordwick voor aan raad

Nordwick

Bron: Gemeente Haaksbergen

Haaksbergen – Het college van B&W wil doorgaan met het plan van Nordwick voor de invulling van het gat in de Markt. Dat werd aangegeven door wethouders Peter van Vlaanderen en Ellen Prent in een speciaal ingelaste persbijeenkomst. Het college heeft alle ingediende plannen bekeken en vergeleken en komt met een raadsvoorstel.

Alle plannen vergeleken

Het college komt met een raadsvoorstel voor het plan van Nordwick, dat voorziet in 1000 vierkante meter ruimte voor detailhandel en of horeca op de begane grond, een binnentuin en 24 appartementen op de verdieping, zes grondgebonden koopwoningen aan de Hibbertsstraat en parkeerplaatsen achter de woningen. Het college heeft ook gekeken naar de indiende plannen van Ben Roerink en Lidl, maar deze plannen scoorden veel minder als het ging om de uitvoerbaarheid en de financiële toets. Het college heeft niet kunnen kijken naar een plan waarin Ben Roerink en de Lidl samenwerken. Volgens wethouder Peter van Vlaanderen is er tot op heden nog geen brief of intentieovereenkomst binnengekomen bij de gemeente waaruit blijkt dat die twee partijen daadwerkelijk samen willen werken.

Argumenten

In het raadsvoorstel worden diverse argumenten aangegeven waaruit blijkt dat het plan van Nordwick de grootste kans van slagen heeft en bovendien voor de gemeente het minste risico oplevert. Het plan van Lidl is niet meer uitvoerbaar voor wat betreft de grondpositie. Er zijn gronden nodig die in het bezit zijn van anderen. Lidl heeft geen afspraken kunnen maken over de aankoop van deze gronden. Thijs Broeze van Lidl gaf dit aan in de commissie Ruimte en Milieu op 16 november jongstleden. De procedure voor een bestemmingsplanwijziging zal in het geval van een supermarkt op het gat van de Markt een lang traject zijn met een onzekere afloop. Dit heeft alles te maken met duurzame verstedelijking. De beide plannen van Ben Roerink passen niet binnen het financiële kader. De variant met de nieuwe supermarkt zou de gemeente nog eens bijna 400.000 euro kosten, de variant met de verhuizing van de Aldi bijna 600.000 euro. Het plan van Nordwick levert de gemeente een klein bedrag op, namelijk zo’n 10.000 euro. Ook de reacties die binnen zijn gekomen via het digitale meldpunt en tijdens de hoorzitting zijn meegenomen in het raadsvoorstel.

Nordwick

Bron: Gemeente Haaksbergen (klik voor groter formaat)

Terug bij af

Als de raad niet meegaat met het raadsvoorstel, dan leidt dit tot een verslechtering van de economische en financiële positie van Haaksbergen. “Dan zijn we terug bij af”, laat Van Vlaanderen weten. Er zullen opnieuw onderhandelingen gevoerd moeten worden en elk jaar uitstel kost zo’n 50.000 euro. Hoe dan ook zal er een nieuwe bestemmingsplanprocedure gestart moeten worden, het huidige bestemmingsplan komt uit 1981.

Het raadsvoorstel zal op woensdag 7 december besproken worden in de commissie Ruimte & Milieu, dan zal bepaald worden of het voorstel kan doorgaan naar de gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 december. Na de raadsvergadering van 30 november, waarin ook nog een aantal stukken openbaar gemaakt zullen worden, zal er een uitleg zijn voor de raadsleden van bepaalde financiële aspecten. In het meest positieve geval zal de eerste schop eind 2017 de grond in kunnen. Alle openbare stukken zijn terug te vinden op de website van de gemeente Haaksbergen.

Van Vlaanderen zelf aan het woord over de gemaakte keuze:

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!