Coalitie: inwoners betrekken bij besluiten

De nieuwe coalitie van CDA, VVD, PvdA en GGH wil de inwoners betrekken bij de besluiten die genomen moeten worden door de gemeenteraad. Ze willen daarom graag een raadsagenda opstellen. Een raadsagenda kan bestaan naast het coalitieakkoord.

Raadsagenda

Een raadsagenda bestaat uit een aantal onderwerpen waarvan de raad op voorhand bij het college aangeeft dat ze van die onderwerpen vanaf dag 1 op de hoogte gehouden willen worden. Door al bij het ontwerpen van een voorstel betrokken te worden, kan de raad bijsturen waar nodig. Als pas bij de besluitvorming de raad betrokken wordt, is die mogelijkheid er veel minder.

Samen

De vier fractievoorzitters van de partijen geven allemaal aan graag in gesprek te blijven met de inwoners van Haaksbergen. Bart Woortman (VVD): ‘We willen graag een breed draagvlak, want we willen het met zijn allen doen’. Ook Joep Oude Groen is heel duidelijk: ‘We willen niet meer voor een voldongen feit komen te zijn bij de besluitvorming, maar mee kunnen praten, zodat we kunnen kiezen wat de inwoners willen’. De partijen willen in gesprek blijven met de mensen die in Haaksbergen wonen. Patrick ten Voorde (CDA): ‘We moeten het samen doen. Niet alleen met de inwoners, maar ook alle partijen samen.’

Overheidsparticipatie

Ten Voorde: ‘We hebben het niet voor niets over overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. Het is aan de overheid om de zaken te regelen die nodig zijn om de plannen van de inwoners uit te voeren.’ Lachend voegt hij toe: ‘Overheidsparticipatie komt uit het programma van het CDA, dus we vonden het prima dat het ondergebracht werd bij de PvdA-wethouder.’

Hondenbelasting

In het coalitieakkoord zijn punten van alle partijen opgenomen. Zo ook de ‘hondenbelasting’, waar Dé Actieve Partij fel tegenstander van is. Het maakte een discussie los over het nut van de belasting. Thij Looman (PvdA): ‘Op dit moment is het zo dat er meer hondenbelasting binnen lijkt te komen dan dat er uitgegeven wordt aan de voorzieningen voor honden en hun baasjes. Het is de bedoeling om te kijken of dit inderdaad zo is en eventueel de bedragen bij te stellen.’ Als blijkt dat er meer voorzieningen geplaatst moeten worden, zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Zorg

Inwoners die ondersteuning of zorgen nodig hebben, ongeacht hun leeftijd, moeten dit krijgen en het liefste zoveel mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving. Zorgontvangers krijgen één contactpersoon die een vertrouwd en veilig gevoel geeft. De contactpersoon regelt en verzorgt het hele traject en zet passende zorg op tijd in gang, zodat wachttijden tot een minimum beperkt worden. Mantelzorgers worden niet vergeten, er zal gekeken worden of het huidige mantelzorgcompliment de juiste manier is van bedanken.

Duurzaamheid

In het coalitieakkoord zijn volgens formateur Jeroen Goudt nog steeds uitspraken te vinden die weinig concreet zijn. Het is aan de coalitie om ervoor te zorgen dat deze punten een concrete uitwerking krijgen. Duurzaamheid is één van die punten. Over vier jaar verwachten de coalitiepartners duidelijkheid te hebben gegeven over wat allemaal mogelijk zal zijn in Haaksbergen. Daar wordt hoog op ingezet. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken naar aansluiting bij “Operatie Steenbreek” en verder te werken richting een afvalloos Haaksbergen. Het uitgangspunt is daarbij dat de het huidige systeem behouden wordt, maar men wel open staat voor innovatie en afvalscheiding achteraf.

In eerste instantie zouden de wethouders op maandag 11 juni aangesteld worden, maar dit is verplaatst naar donderdag 14 juni om 20.00 uur. Ook de raadsvergadering van 13 juni is verplaatst, deze zal op dinsdag 19 juni om 16.30 uur zijn, in plaats van de dan geplande commissie Samenleving. De commissie zal gecombineerd worden met de commissie Ruimte en Milieu op woensdag 20 juni vanaf 19.30 uur.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Haaksbergen Actueel. Zelf iets te melden, neem contact op met de redactie!

Correctie melden