Burgemeester: “burger wil serieus genomen worden”

burgemeesterHaaksbergen – Tijdens een sobere en ingetogen, maar toch druk bezochte nieuwjaarsreceptie sprak burgemeester Hans Gerritsen de aanwezigen toe. Er werd teruggeblikt naar het afgelopen jaar, maar ook vooruit gekeken.

Natuurlijk was er aandacht voor het ongeluk met de monstertruck, eind september. Gerritsen sprak nogmaals zijn dank uit voor alle inzet die mensen geleverd hebben tijdens en na het ongeval: “We hebben ervaren dat het Twentse woord ‘noaberschap’ werkelijkheid is. Het is hartverwarmend hoe mensen om elkaar heen gaan staan in Haaksbergen als het nodig is. Het optreden van professionele hulpverleners was doeltreffend en slagvaardig. De omstanders hebben geen moment geaarzeld en de helpende hand toegestoken. De kerken hebben een stille tocht en een gebedsdienst gehouden. Onze medewerkers en die van omringende gemeenten, Veiligheidsregio en provincie hebben zich geweldig ingezet. Last but not least, de mensen uit het dorp hebben elkaar en ons allemaal gesteund. Daar is al dank voor uitgesproken bij diverse gelegenheden, maar ik herhaal dat hier. Ongelooflijk veel dank voor alle inzet.” Nog steeds staat iedereen naast de nabestaanden en slachtoffers en dat blijft ook zo.

Gerritsen blikte terug op de gemeenteraadsverkiezingen en de verschuiving in de gemeenteraad en het nieuwe college. Dat nieuwe college is van start gegaan met stevige ambities en wil grote dossiers tot een goed einde brengen. Ook verwelkomde Gerritsen de nieuwe gemeentesecretaris, Marianne Kragting, om haar veel succes en sterkte te wensen.

In het nieuwe jaar zal uitgegaan worden van de kracht van de mensen: “We gaan uit van de inwoners, van hun initiatieven, hun organisaties en van ondernemers. Kortom van de kracht van het dorp. De burger van nu is de mondige burger die seriéus genomen wil worden. Die niet altijd gelijk hoeft te krijgen, maar wel gerespecteerd wil worden en uitleg vraagt als iets anders gaat. Zo kunnen we zorgen dat het beleid beter wordt. Kritiek is de bron van kwaliteit. Zo kunnen we op ideeën komen waar we zelf nog niet aan gedacht hebben, zoals de bezuinigingstips van inwoners. Zo zorgen we voor draagvlak. Mensen werken mee als ze zich herkennen in het beleid. En zo kunnen we doelen bereiken met minder geld, omdat we krachten bundelen.”

Gerritsen hekelt dat er nu weer over een Twentestad gesproken wordt. Schaalvergroting als recept heeft afgedaan en Gerritsen staat volledig achter Haaksbergen, met haar huidige grootte en haar drie kerkdorpen. Het is echter essentieel dat wij, raadsleden, bestuurders en medewerkers, in Haaksbergen aanwezig zijn, in de haarvaten van de samenleving. Om te horen wat er leeft, om uit te leggen wat er gebeurt, om samen te werken. Als gemeente moeten we bereid zijn initiatieven te erkennen en te waarderen. Haaksbergen is een gemeente om trots op te zijn.”

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store, Google Play Store en de Windows Phone Store.

  1 comment for “Burgemeester: “burger wil serieus genomen worden”

    Comments are closed.