Belastingtarieven en leges 2015 bekend

Gemeentehuis, legesHaaksbergen – De tarieven voor 2015 voor de verschillende belastingen en leges zijn bekend gemaakt door het college van B&W. De gemeenteraad zal op 17 december beslissen of ze akkoord gaan met het voorstel.

Er zijn veel wijzigingen en verhogingen aangekondigd voor de belastingtarieven. Niet iedere politieke partij is daar even tevreden mee, maar toch krijgen ze allemaal dit uiteindelijke voorstel gepresenteerd wat gebaseerd is op de aangenomen begroting.

Op begraafrechten, marktgeld en parkeervergunningen zal de belasting met 1,5% verhoogd worden. Dat geldt ook voor de tarieven van de forensenbelasting, met uitzondering van het laagste tarief. Dat gaat met 10% omhoog. De waardegroep forensenbelasting daalt echter met 4,06%.

Ook met 10% omhoog gaan de hondenbelasting, de OZB-tarieven en de toeristenbelasting. De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zullen met 6,7% verhoogd worden en de rioolheffing met 7,2%. Voor grootverbruikers worden de tarieven van de rioolheffing gedifferentieerd.

Het betaald parkeren wordt niet duurder, de prijs daarvoor blijft 10 cent per 8 minuten.

Ook de kosten van het rijbewijs en het paspoort en dergelijke documenten worden aangepast. Op bepaalde producten zijn maximumtarieven vastgesteld en deze zullen dan ook gehanteerd worden. De overige legestarieven worden verhoogd met 1,5%.