Afvalmeldpunt zorgt voor 65 meldingen

afvalmeldpuntHaaksbergen – Het afvalmeldpunt dat ingezet werd door de gemeente Haaksbergen om bij de inwoners te vragen hoe zij tegen bepaalde afvalzaken aankeken, heeft geleid tot 65 reacties.

Inwoners van Haaksbergen konden tot 1 oktober melding doen via de website van de gemeente Haaksbergen. Een van de zaken die door veel mensen, zowel jong als oud, werd aangegeven is dat men het wenselijk vindt dat plastic afval aan huis wordt opgehaald. Al deze verschillende opmerkingen zijn verwerkt in het afvalbeleidsplan 2017-2021. In dat beleidsplan staat in grote lijnen omschreven hoe de gemeente de landelijke doelstellingen wil bereiken. Er zijn drie verschillende scenario’s ontwikkeld, die in het beleidsplan te lezen zullen zijn.

Het college heeft de voorkeur voor één van de scenario’s, gebaseerd op ideeën en wensen die binnen zijn gekomen via het meldpunt en de gemeenteraad. Het college hoopt in november het beleidsplan besluitvormend aan de raad voor te leggen. Op het moment dat de raad een scenario gekozen heeft zal een start gemaakt worden met het opstellen van een invoeringsplan wat dan in 2017 gereed zal zijn.

Hej ‘t al heurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de Haaksbergen App. De app is gratis beschikbaar in de App Store en de Google Play Store.