Activiteiten Haaksbergen vanuit HOV op nieuwe tour

HOV

Haaksbergen – Tijdens de Caféavond van de Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV) van vorige week hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur van de HOV en de Stichting Centrummanagement (SCH) om meer te gaan samenwerken en de uitvoering van activiteiten in het centrum op een andere manier te organiseren.

De activiteiten zullen in het vervolg door een nieuw op te zetten sectie Centrum van de HOV georganiseerd worden. Het belangrijkste doel van deze wijzigingen is dat de betrokken Haaksbergse ondernemers op deze manier meer zeggenschap krijgen over de activiteiten in de omgeving van hun onderneming.

Het bestuur van de sectie Centrum van de HOV zal dan ook geheel uit centrum-ondernemers gaan bestaan. Samen met centrummanager Piet Hoogers en de ondernemers uit verschillende werkgroepen zal de nieuwe sectie zorgen voor activiteiten en hoe deze uitgevoerd gaan worden.

De secties Horeca en Handel Industrie Bouw en Diensten (HIBD) blijven bestaan. Zij behartigen de belangen van de HOV-ondernemers die niet in het centrum gevestigd zijn.

Deze structuurwijziging zal volgens de besturen van de HOV en SCH een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Haaksbergen en daarmee ook aan de aantrekkelijkheid van Haaksbergen in het geheel.