Acht bezwaarschriften AutoMotorSportief

bezwaarschriftenHaaksbergen – Tot 6 november was het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen tegen de afgegeven vergunning van het evenement AutoMotorSportief. Uiteindelijk zijn er acht bezwaarschriften ingediend.

Vier van de ingediende bezwaarschriften zijn van mensen afzonderlijk, één namens negen personen, één namens vier personen, één namens twee personen en ook één namens 35 personen. De bezwaarschriften zijn in handen van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften en zij zullen een advies uitbrengen aan het college van B&W.

In principe is het de bedoeling dat over de bezwaarschriften binnen de termijn van twaalf weken besloten moet worden, maar deze termijn kan worden verdaagd met zes weken of, in bepaalde gevallen, nog verder uitstel. De verwachting is dat voor 29 januari 2015 de beslissingen genomen zijn.

Bij het evenement AutoMotorSportief reed een monstertruck het publiek in, wat aan drie mensen het leven kostte. Veel mensen raakten gewond, waarvan er nog één in het ziekenhuis ligt.