Aanbestedingen jeugdhulp Haaksbergen rond

Gemeentehuis, jeugdhulpHaaksbergen – Alle aanbesteden voor de Jeugd AWBZ en de Jeugd GGZ voor het jaar 2015 zijn rond. Dat is een belangrijke mijlpaal in de transitie van de jeugdhulp. Kinderen in Haaksbergen die op dit moment zorg ontvangen via de AWBZ en de GGZ, kunnen dat volgend jaar ook krijgen.

In totaliteit zijn er 44 aanbieders die bij de Jeugd AWBZ een contract hebben getekend en 74 aanbieders bij de Jeugd GGZ. Eind oktober hadden deze aanbieders al een voorlopig contract ontvangen. Alle veertien gemeenten in Twente die samenwerken onder de naam Samen 14 kunnen op deze manier hun inwoners garanderen dat de huidige zorg ook in 2015 doorgang kan vinden.

Binnenkort plaatsen de gemeenten een lijst met de namen van aanbieders op hun website. Wethouder Johan Coes van Hellendoorn spreekt van een langdurig traject: “Het was en enorm intensief inkooptraject. Ik zie dit moment als een belangrijke mijlpaal in de veranderingen in de zorg. Hiermee is de continuïteit in de zorg in Twente gewaarborgd. We zijn erg trots en tevreden.”

De aanbestedingen zelf zijn volgens Europese richtlijnen verlopen. Aanbieders konden daardoor bezwaar maken tegen de voorlopige gunning. Twee aanbieders hebben dat gedaan in de Jeugd GGZ. Desondanks zijn de gemeenten wel tot definitieve gunning overgegaan, omdat anders de continuïteit in de zorg niet gewaarborgd kon worden. Mocht de rechter beslissen dat er opnieuw aanbesteed worden, dan kan dat en lopen de huidige contracten door tot er nieuwe zijn.